Föräldraskapsstöd i utsatta områden

Länsstyrelsen Stockholm har ett regeringsuppdrag att ge stöd till kommuner, regionen och andra aktörer i deras arbete med föräldraskapsstöd i utsatta områden. Uppdraget ska pågå från år 2023 till och med 2026.

Målet med satsningen är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd från samhället. Satsningen ska bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Vad innebär föräldraskapsstödet?

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid mötesplatser som öppen förskola, familjecentraler, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, föräldragrupper eller professionell rådgivning. Det finns också insatser med särskilt fokus på att förebygga att barn dras in i kriminalitet. Organisationer inom civilsamhället är ofta viktiga aktörer i dessa områden.

Statsbidrag för föräldraskapsstöd

Parallellt med vårt uppdrag har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på kriterier för fördelning av statsbidrag till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer. Under 2023 kommer 400 miljoner att fördelas till föräldraskapsstöd som ska bidra till en ökad och jämlik tillgång av föräldraskapsstöd i hela landet och bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Föräldraskapsstöd, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Stöd och vägledningar för föräldrar

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Intervjuer med föräldrar i utsatta områden

I denna rapport sammanfattas en intervjustudie som gjorts uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm där föräldrar i utsatta områden ger sin syn på situationen i områdena, beskriver vilket stöd de har behov av samt ger förslag till lösningar.

Oroa dig inte mamma, det är bara skottlossning – intervjuer med föräldrar i utsatta områden Länk till annan webbplats.

Det är Polismyndigheten som identifierar vilka områden som är utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Inom Stockholms län finns det idag 28 utsatta områden. Det är nära hälften av landets utsatta områden.

Utsatta områden – polisens arbete, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Seminarium – Hur når vi papporna?

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört ett pappaseminarium om hur vi når pappor med flyktingbakgrund. Deltagarna fick ta del av olika verksamheters initiativ som når ut till pappor. Seminariet inledes med en panel bestående av våra främsta röster när det gäller att ge pappor en möjlighet att bli delaktiga i sina barns liv. Nedan går det att ta del av seminariet i sin helhet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Arkiv för nyhetsbrevet Brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Kontakt

Enheten för social utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss