• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Föräldraskapsstöd i utsatta områden

Länsstyrelsen Stockholm har ett regeringsuppdrag att ge stöd till kommuner, regionen och andra aktörer i deras arbete med föräldraskapsstöd i utsatta områden. Uppdraget ska pågå från år 2023 till och med 2026.

Målet med satsningen är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd från samhället. Satsningen ska bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Vad innebär föräldraskapsstödet?

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid mötesplatser som öppen förskola, familjecentraler, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, föräldragrupper eller professionell rådgivning. Det finns också insatser med särskilt fokus på att förebygga att barn dras in i kriminalitet. Organisationer inom civilsamhället är ofta viktiga aktörer i dessa områden.

Statsbidrag för föräldraskapsstöd

Parallellt med vårt uppdrag har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på kriterier för fördelning av statsbidrag till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer. Under 2023 kommer 400 miljoner att fördelas till föräldraskapsstöd som ska bidra till en ökad och jämlik tillgång av föräldraskapsstöd i hela landet och bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Föräldraskapsstöd, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats Länk till annan webbplats.

Det är Polismyndigheten som identifierar vilka områden som är utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Inom Stockholms län finns det idag 28 utsatta områden. Det är nära hälften av landets utsatta områden.

Utsatta områden – polisens arbete, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social utveckling