Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Syftet med Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) var att det skulle leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända. Projektet finansierades av AMIF-fonden och pågick mellan augusti 2016 till och med februari 2019. Länsstyrelsen var projektägare i samverkan med tre kommun-noder i länet. VIDA-modellen bygger på samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhällets organisationer. VIDA-modellen tog sitt avstamp i NAD-metoden, en modell som tagits fram i Skåne.

VIDA logotyp

Civilsamhället som arena för social inkludering

Det civila samhället utgör en viktig samhällsarena för gemenskap och kontakter mellan människor i Sverige. Genom att nyanlända får möjlighet att delta i civilsamhällets verksamhet kan de få tillfälle att öva svenska, få användning för sitt engagemang, sin kompetens och sina erfarenheter. De kan även få kontakter som kan leda vidare till jobb.

EU Asyl- migrations- och integrationsfonden

Engagemang i civilsamhällets organisationer kan också erbjuda kamratskap utifrån gemensamma intressen. Det kan förebygga isolering och främja både den fysiska och psykiska hälsan. VIDA-projektet tog fasta på dessa viktiga roller som civilsamhället kan spela i etableringen av nyanlända.

De övergripande målen med projektet har varit att verka

  • nätverksbyggande
  • hälsofrämjande
  • språkfrämjande

VIDA för samman civilsamhälle och offentlig sektor

Det finns flera anledningar till varför civilsamhället och den offentliga sektorn bör samverka för att främja nyanländas kontakter med civilsamhället. Även om civilsamhällets organisationer vill välkomna nyanlända i sina verksamheter kan det vara svårt att hitta personer som är intresserade av de frågor som den enskilda organisationen arbetar med. Det är svårt för nyanlända att veta hur civilsamhället fungerar i Sverige och hur de ska gå tillväga för att få kontakt med rätt organisation.

Genom VIDA-projektet matchades nyanlända med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen. Själva matchningen sker via två parter; dels en föreningssamordnare som jobbar uppsökande gentemot civilsamhället och dels Arbetsförmedlingen eller kommunen som möter nyanlända i sitt arbete.

Vem är VIDA till för?

VIDA-modellen kan tillämpas på målgrupper som är i behov av inkludering exempelvis nyanlända, individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, individer med funktionsvariationer och/eller unga med en handlingsplan via kommun eller arbetsförmedling där VIDA-aktiviteten kan föras in.

VIDA-metodstöd

Projektet har tagit fram ett metodstöd som hjälp för att starta VIDA-aktiviteter. Det tar bland annat upp:

  • Vad VIDA är och för vem
  • Vad en VIDA-aktivitet är
  • Hur man börjar arbetet med VIDA-modellen
  • Hur matchningsprocessen går till
  • Olika tips

I relaterad information nedan finns de dokument som tas upp i broschyren.

Använd och/eller inspireras gärna av material och information på denna sida i det egna arbetet med målgrupper i behov av inkludering.

Film som presenterar VIDA-projektet med information och intervjuer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (film på Youtube)

Kontakt

Enheten för integration

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss