• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringar 2023

Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn, med särskilt fokus på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Vi prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Regionala prioriteringar

  • Insatser med fokus på pappans delaktighet i ett jämställt föräldraskap.
  • Insatser som omfattar hela målgruppen nyanlända, både självbosatta och anvisade.

Utlysning 2023

Länsstyrelsen Stockholm kunde fördela cirka 3,7 miljoner kronor. Sista ansökningsdag var den 7 april 2023.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Stöd för ansökan

Under "Mina sidor" i e-tjänsterna finns möjlighet att spara ansökan i 14 dagar. Observera att intyg för firmatecknare samt intyg för samverkanspart finns att ladda ned på e-tjänstens första sida.

För att ta del av frågorna som finns i ansökningsformuläret i e-tjänsten kontakta Hamda Aden eller Amanda Netscher. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Pågående projekt

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2021 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 14 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna som beviljats medel arbetar tillsammans med och en rad aktörer från civilsamhället för stötta nyanlända under den första tiden i Sverige. De arbetar med olika metoder för delaktighet och inkludering, etablering på arbetsmarknaden liksom uppsökande och vägledande verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – Beviljade projekt för nyanlända i Stockholms län finansierade med Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2022 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2020–2021 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019 Länk till annan webbplats.

Frågor om nu pågående projekt: Lina Devgun, lina.devgun@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Enheten för integration