Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Utlysning 2021

Utlysningen öppnar den 11 februari och stänger den 14 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholm har i år fått 7 919 000 kr att fördela.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Stöd för ansökan

Observera att det går inte att spara utkast i vår e-tjänst. Använd gärna vår ansökningsmall för att underlätta ansökan och klistra sedan in texten i e-tjänsten. Kontakta oss om du inte kan använda vår e-tjänst så skickar vi blankett istället.

Ansökningsmall för bidrag flyktingguider och familjekontakter Pdf, 573.3 kB.

Bilaga Intyg samverkanspart §37 och §37a 2021 Word, 41.8 kB.

Intyg firmatecknare Pdf, 213.8 kB.

Pågående projekt

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2020 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 17 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna och en rad aktörer från civilsamhället arbetar tillsammans med att underlätta för nyanlända och ensamkommande barn och unga att etablera sig på bostad- och arbetsmarknaden, för en meningsfull fritid och olika typer av verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår - projekt för nyanlända i Stockholms län 2020-2021 Pdf, 5.3 MB.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020 Pdf, 4.4 MB.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019 Pdf, 4.9 MB.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter