Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Ny utlysning hösten 2022

I syfte att ytterligare stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter kan Länsstyrelsen Stockholm fördela 5 800 000 kronor under hösten 2022. Utlysningen öppnar den 1 september och stänger den 29 september.

Länsstyrelsen Stockholm prioriterar särskilt insatser som riktar sig till föräldralediga och andra personer med små barn, insatser som stödjer språkinlärningen samt insatser som kan öka föräldraledigas delaktighet i samhället. Vi ser gärna att kommuners insatser sker i samarbete med aktörer i det civila samhället.

Länsstyrelsen Stockholm har under våren 2022 förmedlat 8 480 000 kronor till verksamheter som syftar till att stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Mobiliseringsträff om höstens utlysning av utvecklingsmedel till familjekontakter
och flykting­guider

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Stöd för ansökan

Under "Mina sidor" i e-tjänsterna finns möjlighet att spara ansökan i 14 dagar. Observera att intyg för firmatecknare samt intyg för samverkanspart finns att ladda ned på e-tjänstens första sida.

För att ta del av frågorna som finns i ansökningsformuläret i e-tjänsten kontakta Kristin Marklund eller Annelie Rostedt. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Pågående projekt

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2021 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 14 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna som beviljats medel arbetar tillsammans med och en rad aktörer från civilsamhället för stötta nyanlända under den första tiden i Sverige. De arbetar med olika metoder för delaktighet och inkludering, etablering på arbetsmarknaden liksom uppsökande och vägledande verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2020–2021 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019 Länk till annan webbplats.

Frågor om nu pågående projekt: Lina Devgun, lina.devgun@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Enheten för integration