Ansök om delgivning

Behöver du delge någon en handling? Du kan vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Delgivning kan göras med till exempel stämningsman eller genom kungörelse.

Är du till exempel

 • borgenär enligt konkurslagen,
 • elleverantör enligt ellagen,
 • hyresvärd enligt jordabalken,
 • den som ska delge ett testamente enligt ärvdabalken?

Då kan du ansöka om delgivning hos oss.

Delgivning kan göras på olika sätt:

 • delgivning
 • särskild delgivning med juridisk person
 • delgivning med stämningsman
 • delgivning genom kungörelse.

Länsstyrelsen väljer lämpligt delgivningssätt.

Avgift

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor.

Vid kungörelsedelgivning betalar du även 14 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 514 kronor till Länsstyrelsen.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

 • Skicka helst in ansökningshandlingarna i två exemplar.
 • Ansökningsavgiften sätter du in på bankgiro 5052-4651.
 • Ange referens- eller ärendenummer.

Internationell delgivning

Behöver du delge någon som är utanför Sverige?

Internationell delgivning

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss