Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Då kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjäll i Jämtlands län. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt. Jakttillstånd tecknas i det län du vill jaga, det vill säga i Norrbottens län, Västerbottens län eller i Jämtlands län.

Våra nyheter om jakt i fjällen

Aktuella jaktbeslut gällande småviltsjakt

Nedan finns Länsstyrelsens beslut för respektive område

Aktuella villkor småviltsjakt

Beslut med villkor om upplåtelse av småviltsjakt och viss jaktträning med hund på renbetesfjäll i Jämtlands län för jaktåret 2023 /2026.

Beslut om villkor för småviltsjakt år 2023/ 2026 Pdf, 437.4 kB.

Policy för avlysningar under småviltjakt Pdf, 167.2 kB.

Olika jakttider för olika vilt

Totalt får ett 60-tal viltarter jagas i Sverige. Regeringen beslutar med 6-årsintervall om vilka arter som får jagas och när.

Det finns olika jakttider för olika arter och de varierar mellan olika delar av landet.

Exakt vilka arter som får jagas och vilka jakttider som gäller framgår av jaktförordningens bilagor 1–4 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också få mer information på Svenska Jägareförbundets webbplats.

Regler för småviltsjakt

Du är som är jägare och är bosatt i Sverige har företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Även du som har en så kallad närmare anknytning till Sverige kan få rätt till företräde till småviltsjakten. Företrädet gäller till och med den 15 september varje säsong. Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Företräde för dig med närmare anknytning till Sverige

Du som har en närmare anknytning till Sverige kan få företräde till småviltsjakten. För att räknas som en person med närmare anknytning till Sverige behöver något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • du är svensk medborgare
  • du äger en fastighet i Sverige
  • du arbetar i Sverige
  • du driver företag i Sverige.

Om något av kriterierna är uppfyllt kan du ansöka om närmare anknytning till Sverige för att få rätt till företräde till småviltsjakten.

Köp tillstånd och rapportera jakt

På webbplatsen NatureIT kan du:

  • köpa och aktivera jakttillstånd
  • rapportera jakt
  • få mer information om jakttryck.

Köp tillstånd och rapportera jakt på NatureIT Länk till annan webbplats.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss