Jakt på järv

Licensjakt efter järv 2023 får utföras inom totalt åtta jaktområden och omfattar som högst 15 järvar. Jakten får pågå från och med 1 oktober till och med 31 december 2023, eller den tidigare tidpunkt då jakten inom respektive område avlysts.

Syftet med licensjakten

Jämtlands län har en stor järvstam och järv är också ett av de rovdjur som orsakar skador för rennäringen. Licensjaktens främsta syfte är att minska dessa skador.

Järvstammen i länet har under flera års tid varit stor och legat över de mål för populationens storlek som länet har. Förvaltningsmålet för järv är 34 föryngringar och förvaltningsintervallet är 30-38 föryngringar. Målet med jakten är att sänka stammen mot förvaltningsmålet samtidigt som övergripande nationella mål för järvstammens utveckling beaktas.

Licensjakten får genomföras inom åtta olika jaktområden. Områdesindelningen är nödvändig för att koncentrera jakten till de mest skadeutsatta områdena så att syftet kan uppnås.

Beslut om licensjakt efter järv i Jämtlands län 2023 Pdf, 7.8 MB.

Vem får jaga järv?

Person som har jakträtt i jaktområden som ingår i beslutet har rätt att delta i jakt efter järv på den mark där denne har jakträtt, under förutsättning att jakträtten inkluderar jakt efter järv.

Registrera dig i Jägarregistret

Den som tänker bedriva jakt efter järv ska registrera sig i Naturvårdsverkets Jägarregister. Anmälan till Jägarregistret görs på något av följande sätt:

Du får ingen bekräftelse på din registrering, oavsett vilken metod du använder för att registrera dig. Du kan kontrollera din registrering genom att logga in i Jägarregistret.

Järvjägarens ansvar

Var och en som jagar järv är skyldig att känna till beslutet i sin helhet.

Vidare ska järvjägaren också hålla sig informerad om hur många järvar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Detta ska ske minst en gång per timme.

Den som jagar en järv sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Hur många järvar får fällas?

Jakten omfattar högst 15 järvar fördelat på åtta jaktområden i länet.

  • Område 1: Högst 2 järvar får fällas
  • Område 2: Högst 2 järvar får fällas
  • Område 3: Högst 3 järvar får fällas
  • Område 4: Högst 2 järvar får fällas
  • Område 5: Högst 2 järvar får fällas
  • Område 6: Högst 1 järv får fällas
  • Område 7: Högst 2 järvar får fällas
  • Område 8: Högst 1 järv får fällas

Respektive område finner du i bildspelet nedanför.

Översiktskarta över samtliga 8 jaktområden.Förstora bilden

Översiktskarta över samtliga 8 jaktområden.

Här kan du öppna karta för respektive jaktområde i en egen flik för att få större format.

Jaktområde 1

Jaktområde 2

Jaktområde 3

Jaktområde 4

Jaktområde 5

Jaktområde 6

Jaktområde 7

Jaktområde 8

Översiktskarta samtliga jaktområden

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 40.

Anmälan om fälld eller påskjuten järv

Rapportering av fälld eller påskjuten järv ska ske utan dröjsmål och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes eller påsköts. Rapportering om fällt eller påskjutet djur ska ske till telefonnummer 010-225 30 40.

En påskjuten järv är nödvändigtvis inte skadeskjuten men avräknas från tilldelningen tills det är säkerställt att det inte skadats vid skottillfället.

Hantering och provtagning av fällt djur

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Flådd kropp, inklusive kraniet, sänds till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) genom besiktningspersonens försorg. Kroppen ska om möjligt inte frysas och inre organ får inte tas ur. Del av skinn som är eller kan misstänkas vara angripet av skabb ska också insändas.

Övrig information och villkor som omfattar jakten hittar du i beslutet.

Beslut om licensjakt efter järv i Jämtlands län 2023 Pdf, 7.8 MB.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss