Jakt på järv

Järven är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under noga, kontrollerade former.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län