Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt på järv

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter järv i Jämtlands län 2022. Totalt får 20 järvar inom sex olika jaktområden fällas.

Beslut om licensjakt

Beslutet om licensjakt har fattats av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen hänvisar till deras webbplats för att ta del av beslutet och villkoren i dess helhet.

Beslut om licensjakt hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Områdesindelning

Antal tilldelade djur i respektive område.

 • Område 1: Högst 3 järvar får fällas
 • Område 2: Högst 3 järvar får fällas
 • Område 3: Högst 4 järvar får fällas
 • Område 4: Högst 3 järvar får fällas
 • Område 5: Högst 3 järvar får fällas
 • Område 6: Högst 4 järvar får fällas

Respektive område finner du i bildspelet nedanför.

Jakttid

Jakten får bedrivas från och med 28 november till och med 31 december 2022.

Jakt på järv får bedrivas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Vem får jaga järv?

Person med jakträtt i område som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter järv i det jaktområde där vederbörande har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter järv.

Alla som jagar järv med stöd av detta licensjaktbeslut ska vara anmälda som järvjägare i jaktkortsregistret.

Registrera dig i jägarregistret

Det finns tre olika sätt att registrera sig i Jägarregistret

Du får ingen bekräftelse på din registrering, oavsett vilken metod du använder för att registrera dig. Du kan kontrollera din registrering genom att logga in i Jägarregistret.

Järvjägarens ansvar

Var och en som jagar järv är skyldig att känna till beslutet i sin helhet.

 1. Den som jagar ska informera sig minst en gång i timmen om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakten bedrivs.
 2. Den som har påskjutit ett djur ska ansvara för att skottplatsundersökning genomförs för att ta reda på om djuret är skadat eller inte. Spår på skott- och fallplats får inte förstöras.
 3. Eftersök ska, om inte skottplatsundersökningen eller andra omständigheter visar att djuret är oskadat, genomföras fram till dess att:
  • Djuret påträffats dött,
  • Djuret påträffats skadat och avlivats, eller
  • Djuret inte kan anträffas
 4. Den som har påskjutit ett djur ska på begäran visa skottplatsen för länsstyrelsen.
 5. Den som har påskjutit ett djur ska redovisa till länsstyrelsen hur skottplatsundersökning och eftersök genomförts samt dokumentera dessa åtgärder på det sätt som Naturvårdsverket anvisar.

Den som jagar en järv sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Ring telefonnumret 010-225 30 40 för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld järv. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra.

Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Anmälan om fälld järv

Påskjutning definieras enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla järv men det har inte konstaterats att järven har fällts.

Fälld järv ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast inom en timme efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten järv ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När järven fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var järven fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
 • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Hantering och provtagning av fällt djur

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Flådd kropp, inklusive kraniet, sänds till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) genom besiktningspersonens försorg. Kroppen ska om möjligt inte frysas och inre organ får inte tas ur. Del av skinn som är eller kan misstänkas vara angripet av skabb ska också insändas.

Ytterligare information

För fullständig redogörelse av villkoren för licensjakten hänvisas till Naturvårdsverkets beslut om licensjakt.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län