Jakt på järv

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på järv i Jämtlands län.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt i vår e-tjänst

I dagsläget är e-tjänsten inte anpassad för att ta emot ansökningar gällande stora rovdjur i renskötselområdet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om skyddsjakt på varg, järv, lodjur eller björn på grund av skada på ren.

Kontakt

Emma Andersson

Vilthandläggare