Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Viktig information om Corona/Covid-19

Det pågår fortfarande en pandemi. Jakt innebär ofta resor och att människor träffas i stugor. För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. På Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns mer information om vad du bör tänka på för att skydda dig och dina medmänniskor.

Jakttider - regeringens beslut 6 maj 2021

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider enligt jaktförordningen för bland annat älg.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Nya jakttider för älg

För Jämtland är de nya jakttiderna för älg den 1 september till den 31 januari för älgjakt som bedrivs inom länets inrättade älgförvaltningsområden.

För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske.

De nya ändringarna i bilaga 2 i jaktförordningen innebär att Länsstyrelsen får besluta om uppehåll i jakttiden om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg inte försvåras.

Ett sådant beslut fattades av länsstyrelsen den 9 juni 2021.

Läs beslut om uppehåll i jakttiden för älgjaktåret 2021-2022 Pdf, 225.2 kB.

Jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 kommer att vara:

Älgskötselområden och licensområden
1 september – 26 september 2021

11 oktober 2021 – 31 januari 2022

Kalvjaktsområden, hela länet
1 – 5 september 2021 (fem dagar). Gäller ej registrerad mark.

Läs på regeringens hemsida för mer information Länk till annan webbplats.


Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgifter

Fällavgifter är 300 kronor för vuxen älg och 50 kronor för årskalv i älgförvaltningsområden som förvaltas av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Beslut om fällavgift för älgjakten jaktåret 2020/2021 Pdf, 175.4 kB.

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och instruktion till älgobs finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsman
 2. Besiktningsman besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älg tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.

Viltbesiktare

Namn

Adress

Telefon

Pär Wälås

 

Jesper Granlöv

 

Rikard Lindén

Gäddvik 141, 822 92 Alfta

 

Överammer 263, 844 95 Stugun

 

Kilenvägen 2, 837 96 Undersåker

070-665 84 95

 

070-298 27 88

 

070-242 62 51

Ulf Andersson

Roddarvägen 6 D, 831 52 Östersund

070-272 25 07

Karl-Åke Martinsson

Vigge 544, 845 62 Svenstavik

070-346 69 64

Tommy Sivertsson

Skålan 186, 845 52 Åsarna

070-364 72 56

Peter Jonsson

Torsjövägen 42, 841 44 Alby

070-625 21 71

David Göransson

Kvarnsjö 866, 845 52 Åsarna

0682-220 61

Assar Torstensson

Ålviken 131, 835 62 Föllinge

070-562 98 58

Bert-Ivan Mattsson

Box 62, 840 34 Storsjö Kapell

070-262 12 00

Niklas Öst

Skucku 453, 845 61 Svenstavik

072-218 34 99

Sven-Gunnar Sivertsson

Gudmunds Ångron 954, 845 73 Oviken

070-583 51 48

Lennart Fridén

Gillsta 436, 845 94 Hackås

070-676 27 66

Tord Fridén

Näcksta 594, 845 94 Hackås

070-278 10 28

Hans Erik Andersson

Hallom 631, 845 72 Oviken

070-326 95 96

Barbro Persson

Tuvattnet 147, 835 62 Föllinge

070-367 07 23

Sven-Eric Dahlgren

Berggatan 4, 840 95 Funäsdalen

070-329 70 95

Fredrik Persson

Gammelbodavägen 58, 841 31 Ånge

070-379 60 24

Kenneth Rosenqvist

Rosenhill Valla 227, 844 97 Kälarne

070-520 13 04

Staffan Hammarberg

Rise 837, 835 98 Offerdal

070-338 35 33

Leif Mohlin

Hällsluten 147, 843 91 Bräcke

070-375 48 48

Niklas Sundberg

Dacke 123, 85599 Liden

070-329 96 02

Daniel Östman

Västanå 130, 855 99 Liden

070-270 09 44

Hans Nordin

Lövsjö 105, 894 93 Överhörnäs

073-039 68 70

Håkan Möller

Näset 718, 841 97 Erikslund

070-661 74 38

Lennart Håkansson

Lidenvägen 22, 855 99 Liden

0692-101 41

Niklas Dahlberg

Knutnäset 728, 840 13 Torpshammar

070-260 81 55

Magnus Höglund

Högsjö 168, 855 92 Kovland

073-061 31 24

Nicklas Henriksson

Ytterån 633, 835 95 Nälden

072-200 44 29

Lars-Erik Sörqvist

Svaningen 435, 833 94 Strömsund

076-826 78 69

Helén Forsgren

Hedeviken Erikers 165, 840 93 Hede

070-315 53 97

Kenth Iggström

Annbacken 21, 827 63 Färila

0730-31 41 29

Anders Bergman

Tullingsås 625, 833 92 Strömsund

070-361 06 75

Kenneth Zetterström

Eriksberg 158, 844 95 Stugun

070-356 91 22

Daniel Wikström

Alavattnet 315, 833 95 Strömsund

070-600 84 51

Magnus Persson

Strömnäs 260, 844 96 Stugun

070-606 88 14

Krister Bergman

Västanå 123, 841 97 Erikslund

070-629 27 85

Tomas Hallgren

Ripvägen 5, 844 51 Stugun

070-627 13 57

Johan Karlsson

Korsmyrbränna 116, 836 93 Häggenås

070-283 36 51

Stig Allan Persson

Vängel 795, 880 50 Backe

070-676 96 87

Lars Nathanaelsson

Norderåsen 110, 836 93 Häggenås

070-382 11 02

Christer Olsson

Bensjö 137, 840 60 Bräcke

073-056 93 42

Mats Kullström

Mo 231, 836 91 Lit

070-349 51 29


Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Älgförvaltning

Målbilden är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurser. Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap från bland annat inventeringar av älg och skador.

Älgjakten skall vara produktionsbaserad och med det menas att de älgar som fälls inom ett område skall stå i proportion till det som marken producerar.

Älgförvaltningsgrupper

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Urban Ekskär

urban.ekskar@sca.com

0941-143 64

Ledamot

Olle Adolfsson

olle.adolfsson
@holmenskog.com

070-222 84 60

Ledamot

Eva Jonsson

Jonssoneva737
@gmail.com

073-032 88 44


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Susanne Hansson

susanne.hansson@stromsund.se

070-653 78 79

Ledamot

Kurt Fängström

kurt.fangstrom
@gmail.com

070-276 79 18

Ledamot

Vakant, Sametinget


 

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Joachim Söderberg

joachim.soderberg
@sca.com

070-660 73 94

Ledamot

Magnus Persson

magnus.persson@sca.com

0695-76 20 08

Ledamot

Mikael Jonsson

Halltalln
@telia.com

0695-100 11


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Peter Eriksson

peter@skyttmon.com

069-57 00 10

Ledamot

Lars Olov Nilsson

lars.o.nilss@telia.com

070-231 99 39

Ledamot

Antaris Gråik

antaris@jinje.se

070-542 48 01

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Henrik Mårtensson

henrik.martensson
@piskog.com

070-619 41 09

Ledamot

Fredrik Sätter

fredrik.satter
@svenskakyrkan.se

0611-254 39

Ledamot

Gunnar Heibring

gunnar.Heibring
@norrskog.se

0645-320 82


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Rikard Lindén

Rikard_linden
@hotmail.com

070-242 62 51

Ledamot

Reidar Nordfjell

reidar.nordfjell
@gmail.com

070-224 48 09

Ledamot

Per-Olof Christmansson

perolof.c
@telia.com

070-534 15 78

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Magnus Persson

magnus.persson@sca.com

070-606 88 14

Ledamot

Niklas Sundberg

niklas.sundberg.skog@sca.com

072-577 57 24

Ledamot

Anders Tjernström

and.tjernstrom@gmail.com

073-034 13 58


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Kenneth Persson

Kp.jakt.o.vapen
@telia.com

070-338 32 92

Ledamot

Sverker Jonsson

sverker.jonsson1@telia.com

070-518 79 39

Ledamot

Mikael Westin

mikael.westin64
@gmail.com

070-525 46 75

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Joachim Söderberg

joachim.soderberg
@sca.com

070-660 73 94

Ledamot

Gunnel Hennebo

hennebo
@bahnhof.se

070-368 11 46

Ledamot

Anders Johansson

anders.johansson@sveaskog.se

076-146 27 07


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Sven-Gunnar Sivertsson

sveng.sivertsson
@outlook.com

070-583 51 48

Ledamot

Kjell Simonsson

viggeskog@gmail.com

070-333 13 44

Ledamot

Nicklas Johansson

Glennick@live.se

070-608 20 71

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Mikael Jonsson

mikael.p.jonsson@storaenso.com

070-568 71 29

Ledamot

Anders Lindqvist

anders.lindkvist
@holmenskog.com

070-578 29 04

Ledamot

Ernst Halvarsson

ernst.halvarsson
@telia.com

070-602 94 17


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Lars-Erik Thomasson

larsan4@live.se

070-665 81 95

Ledamot

Magnus Karlsson

magnus
@brynnan.se

070-687 15 22

Ledamot

Hans-Ove Hansson

hans-ovehansson
@hotmail.com

070-226 73 37

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ahlströms älgskötselområde Pdf, 695.5 kB.

Alnö älgskötselområde Pdf, 6.9 MB.

Berg västra älgskötselområde Pdf, 667.1 kB.

Betarsjönäs älgskötselområde Pdf, 702.2 kB.

Bodsjö älgskötselområde Pdf, 8 MB.

Bodsjö-Revsund älgskötselområde Pdf, 670.6 kB.

Borgsjö norra älgskötselområde Pdf, 932 kB.

Brinnsjön älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Bräcke älgskötselområde Pdf, 3.4 MB.

Byvattnet älgskötselområde Pdf, 8.9 MB.

Ede-Äng älgskötselområde Pdf, 706.1 kB.

Fjällsjö älgskötselområde Pdf, 9 MB.

Flåsjö-Tåsjö älgskötselområde Pdf, 703.9 kB.

Frostviken södra älgskötselområde Pdf, 715.1 kB.

Frostviken norra älgskötselområde Pdf, 9 MB.

Fyringen älgskötselområde Pdf, 4.3 MB.

Föllinge älgskötselområde Pdf, 4.5 MB.

Glöte älgskötselområde Pdf, 2.2 MB.

Gråssjö-Räggen älgskötselområde Pdf, 668.6 kB.

Hallen älgskötselområde Pdf, 708.4 kB.

Harrsjön älgskötselområde Pdf, 10.2 MB.

Hede älgskötselområde Pdf, 9.4 MB.

Helgum södra älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Helvetesbränna älgskötselområde Pdf, 699.8 kB.

Hoadalen älgskötselområde Pdf, 7.2 MB.

Hocksjö älgskötselområde Pdf, 3.7 MB.

Hotagen älgskötselområde Pdf, 644 kB.

Håsjö-Ragunda älgskötselområde Pdf, 697.5 kB.

Hällesjö-Korsamoån älgskötselområde Pdf, 8.7 MB.

Jaktkamraten älgskötselområde Pdf, 12 MB.

Kilsjön älgskötselområde Pdf, 9.5 MB.

Kolåsen-Häggsjön älgskötselområde Pdf, 3.8 MB.

Lillhärdal älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Långandalen älgskötselområde Pdf, 586.7 kB.

Länsterhöjden älgskötselområde Pdf, 9.8 MB.

Mellankogfjäll älgskötselområde Pdf, 1018 kB.

Myssjö-Oviken älgskötselområde Pdf, 7 MB.

Nordhallen-Forsa älgskötselområde Pdf, 6.6 MB.

Näkten-Locknesjön älgskötselområde Pdf, 6.8 MB.

Nävernäsan älgskötselområde Pdf, 2 MB.

Ragunda Norra älgskötselområde Pdf, 4.2 MB.

Ragunda övre älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Rätan älgskötselområde Pdf, 7.3 MB.

Rödölandet älgskötselområde Pdf, 3.2 MB.

Skallsjön älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Storsjöbygden älgskötselområde Pdf, 843.6 kB.

Storåsen älgskötselområde Pdf, 700.8 kB.

Stugun södra älgskötselområde Pdf, 1.5 MB.

Stugun älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Sundsjö älgskötselområde Pdf, 9.4 MB.

Sundsvall norra älgskötselområde Pdf, 12.5 MB.

Sundsvall sydvästra älgskötselområde Pdf, 9.4 MB.

Sundsvalls älgskötselområde Pdf, 1.5 MB.

Södra Håckren älgskötselområde Pdf, 2.5 MB.

Torp norra älgskötselområde Pdf, 10 MB.

Torps östra älgskötselområde Pdf, 2.7 MB.

Två älvar älgskötselområde Pdf, 9.6 MB.

Tärnick älgskötselområde Pdf, 576 kB.

Vattudalen älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Vemdalens älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Vemhån älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Visjön älgskötselområde Pdf, 8.8 MB.

Vällistefjället älgskötselområde Pdf, 2.2 MB.

Västjämtlands älgskötselområde Pdf, 4.4 MB.

Västra Härjedalens älgskötselområde Pdf, 2.6 MB.

Åre-Kall älgskötselområde Pdf, 3.7 MB.

Åre-Kjoland älgskötselområde Pdf, 685.8 kB.

Älgflons älgskötselområde Pdf, 6.7 MB.

Älvros älgskötselområde Pdf, 6.8 MB.

Öråns älgjaktsområde Pdf, 6.4 MB.

Östersunds älgjaktsområde Pdf, 9.6 MB.

Övre Ljungans älgjaktsområde Pdf, 7 MB.


Ansökan om registrering

Ansökan om registrering av älgjaktsområde ska göras till Länsstyrelsen och innehålla följande:

 • en skötselplan om ansökan avser ett älgskötselområde,
 • en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området,
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Ansökan om ändring

Ansökan om ändring av älgjaktsområde ska göras till Länsstyrelsen och ska innehålla följande:

 • en ny skötselplan om ansökan avser ett älgskötselområde och om områdets ändrade areal ger upphov till en avskjutning som överstiger eller understiger med mer än 10 procent från befintlig skötselplan,
 • vilka fastigheter som registreras in eller ut ur älgskötselområdet,
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen.

Jakträttsintyg Pdf, 113.8 kB.

Det här ska du tänka på:

Man kan inte registrera fastigheter till älgjaktsområdet om fastigheterna och älgjaktområdet ligger i olika älgförvaltningsområden.

Fastigheter som ska ansluta till ett jaktområde bör vara sammanhängande med jaktområdet.

Handläggningskostnad

Det utgår en kostnad på 2300 kronor när man ska registrera eller ändra ett älgskötselområde. Dock är det kostnadsfritt när man ansöker om att ansluta ett redan registrerat licensjaktområde till älgskötselområdet. Eller om man väljer att ta ur fastigheter ur älgskötselområdet.

Ansök senast 31 januari

Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari samma år som jakten ska ske.

Ansökan kan skickas via mail till jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00