Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Viktig information om Corona/Covid-19

Det pågår fortfarande en pandemi. Jakt innebär ofta resor och att människor träffas i stugor. För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. På Krisinformation.selänk till annan webbplats finns mer information om vad du bör tänka på för att skydda dig och dina medmänniskor.

Jakttider

Älgjakten i Jämtlands län startar den första måndagen i september. Detta datum har regeringen beslutat och gäller för samtliga typer av älgjaktsområden.

För jaktåret 2019/2020

 • Älgskötselområden och licensområden (alla djur):
  2 september – 25 september 2019
  10 oktober 2019 – 31 januari 2020
 • Kalvjaktsområden (ej registrerad mark):
  2 – 6 september 2019 (fem dagar)

För jaktåret 2020/2021

 • Älgskötselområden och licensområden (alla djur):
  7 september – 27 september 2020
  12 oktober 2020 – 31 januari 2021
 • Kalvjaktsområden (ej registrerad mark):
  7 – 11 september 2020 (fem dagar)

För jaktåret 2021/2022

 • Älgskötselområden och licensområden (alla djur):
  6 september – 26 september 2021
  11 oktober 2021 – 31 januari 2022
 • Kalvjaktsområden (ej registrerad mark):
  6 – 10 september 2021 (fem dagar)

Se beslutet om jakttider här.PDF

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgifter

Fällavgifter är 250 kronor för vuxen älg och 50 kronor för årskalv i älgförvaltningsområden som förvaltas av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Beslut om fällavgift för älgjakten jaktåret 2020/2021PDF

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information och instruktion till älgobs finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsman
 2. Besiktningsman besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älg tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.
Viltbesiktare

Namn

Adress

Telefon

Rikard Lindén

Kilenvägen 2, 837 96 Undersåker

070-242 62 51

Ulf Andersson

Roddarvägen 6 D, 831 52 Östersund

070-272 25 07

Karl-Åke Martinsson

Vigge 544, 845 62 Svenstavik

070-346 69 64

Tommy Sivertsson

Skålan 186, 845 52 Åsarna

070-364 72 56

Peter Jonsson

Torsjövägen 42, 841 44 Alby

070-625 21 71

David Göransson

Kvarnsjö 866, 845 52 Åsarna

0682-220 61

Assar Torstensson

Ålviken 131, 835 62 Föllinge

070-562 98 58

Bert-Ivan Mattsson

Box 62, 840 34 Storsjö Kapell

070-262 12 00

Niklas Öst

Skucku 453, 845 61 Svenstavik

072-218 34 99

Sven-Gunnar Sivertsson

Gudmunds Ångron 954, 845 73 Oviken

070-583 51 48

Lennart Fridén

Gillsta 436, 845 94 Hackås

070-676 27 66

Tord Fridén

Näcksta 594, 845 94 Hackås

070-278 10 28

Hans Erik Andersson

Hallom 631, 845 72 Oviken

070-326 95 96

Barbro Persson

Tuvattnet 147, 835 62 Föllinge

070-367 07 23

Sven-Eric Dahlgren

Berggatan 4, 840 95 Funäsdalen

070-329 70 95

Fredrik Persson

Gammelbodavägen 58, 841 31 Ånge

070-379 60 24

Kenneth Rosenqvist

Rosenhill Valla 227, 844 97 Kälarne

070-520 13 04

Staffan Hammarberg

Rise 837, 835 98 Offerdal

070-338 35 33

Leif Mohlin

Hällsluten 147, 843 91 Bräcke

070-375 48 48

Niklas Sundberg

Dacke 123, 85599 Liden

070-329 96 02

Daniel Östman

Västanå 130, 855 99 Liden

070-270 09 44

Hans Nordin

Lövsjö 105, 894 93 Överhörnäs

073-039 68 70

Håkan Möller

Näset 718, 841 97 Erikslund

070-661 74 38

Lennart Håkansson

Lidenvägen 22, 855 99 Liden

0692-101 41

Niklas Dahlberg

Knutnäset 728, 840 13 Torpshammar

070-260 81 55

Magnus Höglund

Högsjö 168, 855 92 Kovland

073-061 31 24

Nicklas Henriksson

Ytterån 633, 835 95 Nälden

072-200 44 29

Lars-Erik Sörqvist

Svaningen 435, 833 94 Strömsund

076-826 78 69

Helén Forsgren

Hedeviken Erikers 165, 840 93 Hede

070-315 53 97

Kenth Iggström

Annbacken 21, 827 63 Färila

0730-31 41 29

Anders Bergman

Tullingsås 625, 833 92 Strömsund

070-361 06 75

Kenneth Zetterström

Eriksberg 158, 844 95 Stugun

070-356 91 22

Daniel Wikström

Alavattnet 315, 833 95 Strömsund

070-600 84 51

Magnus Persson

Strömnäs 260, 844 96 Stugun

070-606 88 14

Krister Bergman

Västanå 123, 841 97 Erikslund

070-629 27 85

Tomas Hallgren

Ripvägen 5, 844 51 Stugun

070-627 13 57

Johan Karlsson

Korsmyrbränna 116, 836 93 Häggenås

070-283 36 51

Stig Allan Persson

Vängel 795, 880 50 Backe

070-676 96 87

Lars Nathanaelsson

Norderåsen 110, 836 93 Häggenås

070-382 11 02

Christer Olsson

Bensjö 137, 840 60 Bräcke

073-056 93 42

Mats Kullström

Mo 231, 836 91 Lit

070-349 51 29

 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Älgförvaltning

Målbilden är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurser. Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap från bland annat inventeringar av älg och skador.

Älgjakten skall vara produktionsbaserad och med det menas att de älgar som fälls inom ett område skall stå i proportion till det som marken producerar.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsgrupper

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Urban Ekskär

urban.ekskar@sca.com

0941-143 64

Ledamot

Olle Adolfsson

olle.adolfsson
@holmenskog.com

070-222 84 60

Ledamot

Eva Jonsson

Jonssoneva737
@gmail.com

073-032 88 44


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Susanne Hansson

susanne.hansson@stromsund.se

070-653 78 79

Ledamot

Kurt Fängström

kurt.fangstrom
@gmail.com

070-276 79 18

Ledamot

Vakant, Sametinget


 

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Joachim Söderberg

joachim.soderberg
@sca.com

070-660 73 94

Ledamot

Magnus Persson

magnus.persson@sca.com

0695-76 20 08

Ledamot

Mikael Jonsson

Halltalln
@telia.com

0695-100 11


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Peter Eriksson

peter@skyttmon.com

069-57 00 10

Ledamot

Lars Olov Nilsson

lars.o.nilss@telia.com

070-231 99 39

Ledamot

Antaris Gråik

antaris@jinje.se

070-542 48 01

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Henrik Mårtensson

henrik.martensson
@piskog.com

070-619 41 09

Ledamot

Fredrik Sätter

fredrik.satter
@svenskakyrkan.se

0611-254 39

Ledamot

Gunnar Heibring

gunnar.Heibring
@norrskog.se

0645-320 82


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Rikard Lindén

Rikard_linden
@hotmail.com

070-242 62 51

Ledamot

Reidar Nordfjell

reidar.nordfjell
@gmail.com

070-224 48 09

Ledamot

Per-Olof Christmansson

perolof.c
@telia.com

070-534 15 78

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Magnus Persson

magnus.persson@sca.com

070-606 88 14

Ledamot

Niklas Sundberg

niklas.sundberg.skog@sca.com

072-577 57 24

Ledamot

Anders Tjernström

anders.tjernstrom@gmail.com

073-034 13 58


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Kenneth Persson

Kp.jakt.o.vapen
@telia.com

070-338 32 92

Ledamot

Sverker Jonsson

sverker.jonsson1@telia.com

070-518 79 39

Ledamot

Mikael Westin

mikael.westin64
@gmail.com

070-525 46 75

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Joachim Söderberg

joachim.soderberg
@sca.com

070-660 73 94

Ledamot

Gunnel Hennebo

hennebo
@bahnhof.se

070-368 11 46

Ledamot

Anders Johansson

anders.johansson@sveaskog.se

076-146 27 07


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Sven-Gunnar Sivertsson

Sveng.sivertsson
@telia.com

070-583 51 48

Ledamot

Kjell Simonsson

viggeskog@gmail.com

070-333 13 44

Ledamot

Nicklas Johansson

Glennick@live.se

070-608 20 71

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Mikael Jonsson

mikael.p.jonsson@storaenso.com

070-568 71 29

Ledamot

Anders Lindqvist

anders.lindkvist
@holmenskog.com

070-578 29 04

Ledamot

Ernst Halvarsson

ernst.halvarsson
@telia.com

070-602 94 17


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Lars-Erik Thomasson

larsan4@live.se

070-665 81 95

Ledamot

Magnus Karlsson

magnus
@brynnan.se

070-687 15 22

Ledamot

Hans-Ove Hansson

hans-ovehansson
@hotmail.com

070-226 73 37

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Ahlströms älgskötselområdePDF

Alnö älgskötselområdePDF

Berg västra älgskötselområdePDF

Betarsjönäs älgskötselområdePDF

Bodsjö älgskötselområdePDF

Bodsjö-Revsund älgskötselområdePDF

Borgsjö norra älgskötselområdePDF

Brinnsjön älgskötselområdePDF

Bräcke älgskötselområdePDF

Byvattnet älgskötselområdePDF

Ede-Äng älgskötselområdePDF

Fjällsjö älgskötselområdePDF

Flåsjö-Tåsjö älgskötselområdePDF

Frostviken södra älgskötselområdePDF

Frostviken norra älgskötselområdePDF

Fyringen älgskötselområdePDF

Föllinge älgskötselområdePDF

Glöte älgskötselområdePDF

Gråssjö-Räggen älgskötselområdePDF

Hallen älgskötselområdePDF

Harrsjön älgskötselområdePDF

Hede älgskötselområdePDF

Helgum södra älgskötselområdePDF

Helvetesbränna älgskötselområdePDF

Hoadalen älgskötselområdePDF

Hocksjö älgskötselområdePDF

Hotagen älgskötselområdePDF

Håsjö-Ragunda älgskötselområdePDF

Hällesjö-Korsamoån älgskötselområdePDF

Jaktkamraten älgskötselområdePDF

Kilsjön älgskötselområdePDF

Kolåsen-Häggsjön älgskötselområdePDF

Lillhärdal älgskötselområdePDF

Långandalen älgskötselområdePDF

Länsterhöjden älgskötselområdePDF

Mellankogfjäll älgskötselområdePDF

Myssjö-Oviken älgskötselområdePDF

Nordhallen-Forsa älgskötselområdePDF

Näkten-Locknesjön älgskötselområdePDF

Nävernäsan älgskötselområdePDF

Ragunda Norra älgskötselområdePDF

Ragunda övre älgskötselområdePDF

Rätan älgskötselområdePDF

Rödölandet älgskötselområdePDF

Skallsjön älgskötselområdePDF

Storsjöbygden älgskötselområdePDF

Storåsen älgskötselområdePDF

Stugun södra älgskötselområdePDF

Stugun älgskötselområdePDF

Sundsjö älgskötselområdePDF

Sundsvall norra älgskötselområdePDF

Sundsvall sydvästra älgskötselområdePDF

Sundsvalls älgskötselområdePDF

Södra Håckren älgskötselområdePDF

Torp norra älgskötselområdePDF

Torps östra älgskötselområdePDF

Två älvar älgskötselområdePDF

Tärnick älgskötselområdePDF

Vattudalen älgskötselområdePDF

Vemdalens älgskötselområdePDF

Vemhån älgskötselområdePDF

Visjön älgskötselområdePDF

Vällistefjället älgskötselområdePDF

Västjämtlands älgskötselområdePDF

Västra Härjedalens älgskötselområdePDF

Åre-Kall älgskötselområdePDF

Åre-Kjoland älgskötselområdePDF

Älgflons älgskötselområdePDF

Älvros älgskötselområdePDF

Öråns älgjaktsområdePDF

Östersunds älgjaktsområdePDF

Övre Ljungans älgjaktsområdePDF

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.


Ansökan om registrering

Ansökan om registrering av älgjaktsområde ska göras till Länsstyrelsen och innehålla följande:

 • en skötselplan om ansökan avser ett älgskötselområde,
 • en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området,
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Ansökan om ändring

Ansökan om ändring av älgjaktsområde ska göras till Länsstyrelsen och ska innehålla följande:

 • en ny skötselplan om ansökan avser ett älgskötselområde och om områdets ändrade areal ger upphov till en avskjutning som överstiger eller understiger med mer än 10 procent från befintlig skötselplan,
 • vilka fastigheter som registreras in eller ut ur älgskötselområdet,
 • en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen.

JakträttsintygPDF

Det här ska du tänka på:

Man kan inte registrera fastigheter till älgjaktsområdet om fastigheterna och älgjaktområdet ligger i olika älgförvaltningsområden.

Fastigheter som ska ansluta till ett jaktområde bör vara sammanhängande med jaktområdet.

Handläggningskostnad

Det utgår en kostnad på 2300 kronor när man ska registrera eller ändra ett älgskötselområde. Dock är det kostnadsfritt när man ansöker om att ansluta ett redan registrerat licensjaktområde till älgskötselområdet. Eller om man väljer att ta ur fastigheter ur älgskötselområdet.

Ansök senast 31 januari

Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari samma år som jakten ska ske.

Ansökan kan skickas via mail till jamtland@lansstyrelsen.se

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00