Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jaktuppehåll för älg från och med 26 september till och med 9 oktober

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under de kommande jaktåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025.

Uppehållet är 14 dagar från och med den 26 september till och med den 9 oktober och gäller inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten

Läs beslutet Pdf, 440.3 kB.

När får du jaga?

Under den här tiden får du jaga älg:

Älgskötselområden och Licensområden (alla djur)

 • 1 september – 25 september 2022, 10 oktober 2022 – 31 januari 2023
 • 1 september – 25 september 2023, 10 oktober 2023 – 31 januari 2024
 • 1 september – 25 september 2024, 10 oktober 2024 – 31 januari 2025

Kalvjaktsområden, hela länet (ej registrerad mark)

 • 1 september – 5 september 2023
 • 1 september – 5 september 2024
 • 1 september – 5 september 2025

Jakttider - regeringens beslut 6 maj 2021

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider enligt jaktförordningen för bland annat älg. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Nya jakttider för älg

För Jämtland är de nya jakttiderna för älg den 1 september till den 31 januari för älgjakt som bedrivs inom länets inrättade älgförvaltningsområden.

För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske.

De nya ändringarna i bilaga 2 i jaktförordningen innebär att Länsstyrelsen får besluta om uppehåll i jakttiden om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg inte försvåras.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Fällavgifter

Fällavgifter är 450 kronor för vuxen älg och 150 kronor för årskalv i älgförvaltningsområden som förvaltas av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Beslut om fällavgift för älg Pdf, 199.1 kB.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsman
 2. Besiktningsman besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älg tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.

Viltbesiktare

Tord Fridén, Näcksta, Hackås, 070-553 00 34
Pär Hallqvist, Åkersbärsvägen, Östersund, 070-322 93 52 
Anders Johansson, Svedje, Oviken, 076-146 27 07
Lars-Erik Sörqvist Svaningen, Strömsund 076-826 78 69
Helén Forsgren Hedeviken Erikers, Hede 070-315 53 97
Kenth Iggström Annbacken, Färila 0730-31 41 29
Anders Bergman Tullingsås, Strömsund 070-361 06 75
Kenneth Zetterström Eriksberg, Stugun 070-356 91 22
Magnus Persson Strömnäs, Stugun 070-606 88 14
Krister Bergman Västanå, Erikslund 070-629 27 85
Tomas Hallgren Ripvägen, Stugun 070-627 13 57
Johan Karlsson Korsmyrbränna, Häggenås 070-283 36 51
Stig Allan Persson Vängel, Backe 070-676 96 87
Lars Nathanaelsson Norderåsen, Häggenås 070-382 11 02
Christer Olsson Bensjö, Bräcke 073-056 93 42
Mats Kullström Mo, Lit 070-349 51 29
Jesper Granlöv Överammer, Stugun 070-298 27 88
Pär Wälås Gäddvik, Alfta 070-665 84 95
Mikael Nilsson Mariebyvägen, Brunflo 070-683 63 01
Roger Persson Näs-Ålsta, Fåker 070-699 39 05
Tove-Mathilda Myhr, Linsell, Sveg, 070-530 91 96
Nicklas Greis, Gavelstigen 146, Årsunda, 070-589 27 86
Lennart Fridén, Gillsta, Hackås, 070-676 27 66
Peter Eriksson, Skyttmon 117, 070-332 1570

Ronnie Wikner, Ås, 070-699 73 85
Fredrik Persson, Ånge, 070-379 60 24
Peter Jonsson, Alby, 070-625 21 71
Sven Bakkan, Rännberg, Duved, 072-201 23 44
Mikael Persson Blomslingan, Strömsund, 070-529 96 57
Erik Löfholm, Ås, 070-654 40 87
Anders Sundqvist, Hov, Sundsvall, 070 580 97 19


Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och instruktion till älgobs finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Kontakt

Klövviltshandläggare i Jämtlands län

Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss