Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reviderad policy för avlysningar under småviltjakt på renbetesfjäll i Jämtlands län

Ripjägare på fjället

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Jämtlands län har reviderat tidigare policy för hantering av avlysningar av småviltjakt. Ändringarna handlar främst om tydliggörande av Länsstyrelsens förutsättningar för handläggning av avlysningar.

Förändringarna i korthet:

  • Förtydligande om vilka förutsättningar som Länsstyrelsen behöver för att ha möjlighet att handlägga ärenden inom rimlig tid.
  • Förtydligande om att beslut i normalfallet fattas senast fem dagar innan avlysning börjar gälla.
  • Borttagande av hänvisning till beslutade ramvillkor då de kan ändras under policyns giltighetstid.
  • Borttagande av exempel på hastigt uppkomna situationer som kan medföra avlysning med kort varsel. Länsstyrelsen kan trots detta medge avlysningar med kort varsel i de fall Länsstyrelsen bedömer att lagstöd finns.
  • Borttagande av stycke som Länsstyrelsen inte har lagstöd för (att bokad småviltjakt ska kunna bedrivas i avlysta områden med riktad information).
  • Borttagande av avlysning under handläggning. Detta då Länsstyrelsen bedömer att det läget inte bör uppstå om policyn följs i övrigt.
  • Förtydligande av delen om att informationstext läggs ut på NatureIT i samband med ansökan om avlysning inkommit.

Beslut om revidering av policy fattades av rennäringsdelegationen i Jämtlands län den 21 mars 2023.

Policy för avlysning av småviltjakt på renbetesfjäll Pdf, 167.2 kB.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Måndag till torsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss