För dig som jägare

Jägare som är bosatta i Sverige, och svenskar bosatta utomlands, har företräde till jakt på statlig mark. Detta enligt rennäringsförordningen. Enligt regeringsbeslut april 2017.

Jägare med närmare anknytning till Sverige – har också företräde enligt samma regler.

Vapen på snöskoter

Det finns ingen generell dispens för att frakta vapen på snöskoter när du kör utmed skoterleder i Jämtlands län.

Läs mer på sidan Motortrafik i naturen

Områden och kartor

Kartorna visar överskådligt vilka områden som är tillåtna för jakt. De visar också vilka områden som är avsedda för hundträning samt vilka som är fredade.

Observera att kartorna inte visar avlysningar som tillkommer under pågående jaktår.

Du hittar dagsaktuell jaktkarta på NatureIT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

GPX-filer

Många av våra kunder använder hundpejl för att orientera sig på fjället. Det finns nedladdningsbara GPX-filer över statliga småviltjaktområden i Jämtlands län. Du går in på NatureIT Länk till annan webbplats. och klickar på Jaga i Jämtland för att få upp en karta som du kan zooma. Tryck på ett område och klicka därefter på mer information för att ladda ned GPX-filer för varje enskild sameby.

Kvoterade områden

Kvotering innebär att ett maximalt antal jägare kan jaga på ett område per dag, så kallad kvot. Olika grupper av jägare kan jaga på samma område under förutsättning att kvoten inte överskrids. Denna kvot bevakas av webbapplikationen NatureIT.

Områden stängda från jakt

Områden kan undantas för jakt inom renbetesfjällen genom två principiellt olika former, fredning och avlysning.

Fredade områden

Fredning innebär att områden undantas från jakt under hela jaktåret och även kommande jaktår. Skälen för fredning kan till exempel vara renskötsel, naturvård eller av miljöhänsyn.

Fredning av områden är också en del i viltförvaltningen då fredade områden fungerar som refuger för viltet. Fördelningen av fredade områden kan ändras vid behov. En sådan process tar ofta lång tid eftersom många intressenter är involverade.

Avlysta områden

Avlysning innebär att områden avlyses under pågående jaktsäsong. En avlysning är tidsbegränsad meddelas i normalfallet senast fem dagar innan avlysning börjar gälla. Som jägare är man skyldig att hålla sig informerad om vilka områden som har avlysts.

Skälen för avlysningar kan till exempel vara ett högt jakttryck, renskötselskäl och naturvårdsskäl. Vissa avlysningar gäller samtliga jägare, medan andra avlysningar endast berör de jägare med dygnstillstånd eller länsårstillstånd.

Vidare kan avlysningar leda till ”jakt med restriktioner”. I sådana fall följer en beskrivning av vilka regler som gäller för jakt inom just detta område.

Bryta mot reglerna

Om man jagar på områden som är stängda för jakt begår man ett jaktbrott. Sådana händelser polisanmäls. Överträdelser av villkor i upplåtelsen kan medföra att jakttillstånd återkallas samt att jakttillstånd nästkommande jaktår inte medges.

Särskilda områden

Landningsförbud

Det råder landningsförbud för helikopter inom vissa områden i fjällen.

Hundträning och jaktprov

Jaktträning med hund är tillåten inom samtliga öppna jaktområden från och med 1 mars till och med den 20 april.

Bokning sker genom köp av tillstånd för jaktträning med hund, se villkor i Beslut om småviltjakt på renbetesfjäll 2023/2026 Pdf, 432.9 kB.

Kommun- och länsårstillstånden ger rätt till bokning av jaktträning med hund i öppna områden. Vid jaktträning med hund är du skyldig att lösa statligt jaktkort.

Organiserad jaktträning med hund och hundprov kan upplåtas genom en separat markupplåtelse. Hundklubbar anslutna till SKK kan ansöka om markupplåtelse hos Länsstyrelsen.

Ansökan om markupplåtelse för organiserad jaktträning med hund samt hundprov

Försäljning av jakttillstånd

Du köper jakttillstånd på webbtjänsten www.natureit.se Länk till annan webbplats.. Det går också att få hjälp att köpa jakttillstånd hos några ombud, som då registrerar dig i NatureIT.

Ombuden finns här:

  • Interjakt i Östersund.
    Telefon: 063-10 28 00
  • Jaktia, Landbys jakt och fiskeservice, Östersund.
    Telefon: 063-10 68 22

Kostnad för jakttillstånd

Det är olika kostnad för att jaga på olika platser och tider. Det kostar också att träna din hund för jakt på speciella områden under vissa tider.

All information finns i Natureit.se Länk till annan webbplats.

Tälta i samband med jakt

Det finns många som vill kombinera sin jakt till fjälls med övernattning i tält. För det behövs inget särskilt tillstånd så länge övernattningen sker inom allemansrättens ramar.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver ni ansöka hos Länsstyrelsen enligt nedan.

Den som inte anmäler sin jaktcamp bryter mot de allmänna villkoren för fjälljakten och riskerar att dömas för brott mot bland annat rennäringslagen eller miljöbalken.

Har du anmält att du vill tälta på ett ställe som är olämpligt kontaktar vi dig. Då diskuterar vi oss fram till andra tänkbara ställen.

Observera att juridiska personer - exempelvis företag och arrangörer - alltid måste ansöka om tillstånd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Ansökan om jaktcamp

Kom ihåg att du behöver göra din anmälan senast fem dagar innan jakten påbörjas.Startdatum
Startdatum
Slutdatum
Slutdatum

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Måndag till torsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss