Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om småviltjakt på renbetesfjäll

Höst i fjällen

Foto: Alf Kjellström

Länsstyrelsen har fattat beslut om upplåtelse av småviltjakt och viss jaktträning med hund på renbetesfjäll i Jämtlands län. Beslutet gäller tillsvidare men som längst till och med 15 maj 2026.

I likhet med tidigare år upplåts småviltjakt på renbetesfjäll genom ett beslut om villkor för jakten. Vissa justeringar har gjorts men i stort är förutsättningarna samma som för tidigare år.

Sammanfattning av nyheter i årets beslut

  • Beslutet gäller för längre tid (tre år)
  • Lottningen har upphört
  • Pris för dagtillstånd är lika i alla samebyar (450kr)

Beslutet sträcker sig över längre tid

Tidigare år har beslut om upplåtelse av småviltjakt fattats årligen, detta beslut gäller tillsvidare men som längst till och med 15 maj 2026. Länsstyrelsen anser att ett beslut som gäller för längre tid ökar transparensen och förutsägbarheten för samtliga parter.

Lottningen har upphört

Som många småviltjägare känner till har jakten i början av säsongen sålts genom lottning i de mest populära samebyarna, en lottning till vilken jägarna i förväg har anmält sig till under våren. Lottningen infördes i säljsystemet NatureIT när systemet inte klarade trycket vid försäljningsstart. Leverantören meddelande under 2022 att säljsystemet nu klarar försäljningstrycket även om lottningssystemet upphör. Länsstyrelsen har lyssnat in synpunkter kring lottningssystemet från olika intressenter och efter dialog och analys gjordes bedömningen att lottningssystemet upphör från och med år 2023. Bokning av jakt kan därmed ske i hela länet på samma sätt som det tidigare varit i norra Jämtland samt Västerbottens och Norrbottens län. Jaktområden öppnas för bokning några dagar innan avsedda datum.

Priset för dagtillstånd är samma i alla samebyar

Som en effekt av borttagningen av lottningen har Länsstyrelsen gjort en översyn av priserna för dagtillstånd. Tidigare har dagtillstånd haft olika pris beroende på om det varit lottning i samebyn eller inte. Priset har varit högre i samebyarna med lottning på grund av Länsstyrelsens ökade administrationskostnader för hanteringen av lottningen.

Priset på dagtillstånd är nu 450 kronor i alla samebyar för att priset för småviltjakt på renbetesfjäll ska vara enhetligt.

Upplåtelse med begränsningar

Beslutet har förenats med villkor för att upplåtelsen inte ska innebära en avsevärd olägenhet eller olägenhet av betydelse för rennäringen eller ett besvärande intrång i samebymedlemmars egen rätt till jakt enligt gällande lagstiftning.

Avlysning av jaktområden kan ske efter ansökan från sameby. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen och kan leda till att områden avlyses och därmed stängs för jakt och jaktträning med hund under vissa perioder. Länsstyrelsen har också möjlighet att avlysa enbart löshundsjakt i de fall sådant behov finns.

Jägarnas skyldigheter och ansvar

Upplåtelsen förutsätter att berörda jägare och hundförare är väl införstådda i beslutets villkor samt med bestämmelserna i rennäringslagen rörande skyldigheten att inte ofreda eller störa renar.

Överträdelser av villkor i upplåtelsen kan bland annat medföra att jakttillstånd återkallas samt att jakttillstånd nästkommande jaktår inte medges.

Tillsyn

Tillsyn kommer att utföras av Länsstyrelsens naturbevakare. För att underlätta eventuella kontroller förväntas jägare ha alla nödvändiga dokument tillgängliga, det gäller till exempel;

  • ID-kort,
  • jägarexamen,
  • statligt jaktkort,
  • tränings- eller jakttillstånd,
  • vapenlicens och
  • eventuella införseltillstånd till Sverige.

Beslut om småviltjakt på renbetesfjäll Pdf, 437.4 kB.

Frågor och svar om fjälljakten

Läs mer om jakt i fjällen

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss