Närmare anknytning till Sverige

Jägare bosatta i Sverige har företräde till jakt på statlig mark. Du som inte är bosatt i Sverige kan ansöka om samma förtur, men då krävs att du har en närmare anknytning till Sverige. Förturen gäller ovanför odlingsgränsen i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Den som är bosatt i Sverige har förtur till rätt att köpa jakttillstånd för perioden 25 augusti–15 september. Du behöver bara ansöka hos en länsstyrelse och ditt beslut kommer att gälla i alla tre länen.

Ansökan ska vara hos myndigheten senast 15 mars för jakt samma år. Detta för att garanteras handläggning innan försäljningsstarten den 20 augusti. Jaktsäsongen startar den 25 augusti varje år.

De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Förordningen kommer att tillämpas enligt följande:

 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet, har anställning eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till övriga efter den 15 september.

De samebyar i Jämtlands län där lottning tillämpas är Tåssåsen, Ruvhten Sijte (Tännäs), Handölsdalen samt Mittådalen. Lottning innebär en slumpad köpturordning.

Hur du ansöker

Du som vill ansöka om jakt behöver först ansöka om närmare anknytning till Sverige. Det gör du i formuläret nedan. Då din ansökan blivit godkänd behöver ditt jaktlag också ansöka om att delta i lottningen i den sameby ni önskar jaga i. Den ansökan görs i Nature-IT.

 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska.
 • Se till att din ansökan är komplett. Om den inte är det kommer vi be dig att komplettera med det som saknas.
 • Ansökningar som inte kompletterats avvisas.
 • Om du anger nedan att du tänker delta i lottning behöver du ansöka senast den 15 mars. Ska du inte delta i lottning ansöker du senast den 15 maj.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 15 maj kan hanteras innan jaktstart.

Anvisningar till ansökan

Fast bosatt i Sverige

Om du är fast bosatt i Sverige, men saknar svenskt personnummer, och vill köpa jakttillstånd via www.natureit.se måste följande handlingar följa med ansökan:

 • Personbevis
 • Annan liknande handling som visar att du är fast bosatt

Ej bosatt i Sverige, men äger en fastighet

 • Ange din fastighetsbeteckning på den fastighet som du åberopar.
 • Om du som sökande nyligen har köpt en fastighet kan det ta cirka två veckor innan det blivit registrerat i fastighetsregistret. Om du ansöker innan det är klart behöver du bifoga en kopia på köpebrevet.
 • Förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Svensk medborgare bosatt utomlands

Du behöver bifoga kopia på ditt pass för att styrka din identitet. Det kan du göra längst ner i formuläret.

Har anställning i Sverige

För dig som åberopar närmare anknytning till Sverige genom att ha en anställning i Sverige ska följande handlingar följa med ansökan:

 • Anställningsavtal
 • Senaste inkomstdeklaration (Skatteverket)
 • Senaste inkomstkontrolluppgift
 • Intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige (gäller när placering är kortare tid än 30 dagar)

Driver näringsverksamhet i Sverige

Bifoga ett av följande:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms
 • Bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

För att ytterligare visa att näringsverksamheten är pågående så kan, när detta kan anses vara tveksamt, även följande handlingar krävas in från sökanden:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten
 • Senaste momsdeklarationen

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och är sökanden inte anställd av denna utan anger ett ”bestämmande inflytande” på verksamheten ska sökanden visa detta genom att förevisa följande handlingar:

 • Aktieinnehav
 • Registreringsbevis för bolaget utvisande att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firmatecknare för bolaget
 • I andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen

Ansökan – närmare anknytning till Sverige

Tänker du delta i lottningen inför jakten * (obligatorisk)
Tänker du delta i lottningen inför jakten


För att du ska kunna ansöka behöver ett eller flera alternativ nedan väljas. * (obligatorisk)
För att du ska kunna ansöka behöver ett eller flera alternativ nedan väljas.


Om du INTE är bosatt, men äger en fastighet, i Sverige behöver du här ange egendomens fastighetsbeteckning.

Näringsverksamhet i Sverige (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)
Näringsverksamhet i Sverige (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)
Styrkande av identitet (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)  * (obligatorisk)
Styrkande av identitet (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)
Bifoga handlingar
Nedan behöver du skicka in en giltig handling för att styrka din identitet. Utöver det finns flera valfria alternativ. OBS! Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.


Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Björn Wangerud

Naturvårdshandläggare