Närmare anknytning till Sverige

Jägare bosatta i Sverige har företräde till jakt på statlig mark. Du som inte är bosatt i Sverige kan ansöka om samma förtur, men då krävs att du har en närmare anknytning till Sverige. Förturen gäller ovanför odlingsgränsen i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Du som är bosatt i Sverige har förtur till rätt att köpa jakttillstånd för perioden 25 augusti till 15 september. Du som inte är bosatt i Sverige men som äger en fastighet, är svensk medborgare men bosatt utomlands, har en anställning eller bedriver näringsverksamhet i Sverige kan ansöka om samma förtur. Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till övriga efter den 15 september.

Godkänt beslut om närmare anknytning i Jämtlands län är enbart giltigt inom Jämtland. Avser du att jaga i Västerbotten eller Norrbotten behöver du skicka in en ansökan till respektive länsstyrelse.

Skapa användare i NatureIT innan du ansöker

Skapa en användare i NatureIT på www.natureit.se Länk till annan webbplats. för att Länsstyrelsen ska kunna möjliggöra köp för din användare via systemet. Har du köpt jakttillstånd via NatureIT tidigare år har du per automatik en användare. Det är viktigt att du säkerställer att alla personuppgifter är inlagda annars är det inte möjligt för oss att godkänna din användare för närmare anknytning.

Hur du ansöker

För att få bedriva jakt under perioden 25 augusti till 15 september så ska du vara fast bosatt eller ansöka om närmare anknytning till Sverige. Ansökan om närmare anknytning till Sverige görs i formuläret nedan.

 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska.
 • Se till att din ansökan är komplett. Om den inte är det kommer vi be dig att komplettera med det som saknas.
 • Ansökningar som inte kompletterats avvisas.
 • Ansök senast den 15 maj för att garanteras handläggning innan försäljningsstarten i augusti.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 15 maj kan hanteras innan jaktstart.

Anvisningar till ansökan

Fast bosatt i Sverige

Om du är fast bosatt i Sverige, men saknar svenskt personnummer, och vill köpa jakttillstånd via www.natureit.se måste följande handlingar följa med ansökan:

 • Personbevis
 • Annan liknande handling som visar att du är fast bosatt

Ej bosatt i Sverige, men äger en fastighet

 • Ange din fastighetsbeteckning på den fastighet som du åberopar.
 • Om du som sökande nyligen har köpt en fastighet kan det ta cirka två veckor innan det blivit registrerat i fastighetsregistret. Om du ansöker innan det är klart behöver du bifoga en kopia på köpebrevet.
 • Förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Svensk medborgare bosatt utomlands

Du behöver bifoga kopia på ditt pass för att styrka din identitet. Det kan du göra längst ner i formuläret.

Har anställning i Sverige

För dig som åberopar närmare anknytning till Sverige genom att ha en anställning i Sverige ska följande handlingar följa med ansökan:

 • Anställningsavtal
 • Senaste inkomstdeklaration (Skatteverket)
 • Senaste inkomstkontrolluppgift
 • Intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige (gäller när placering är kortare tid än 30 dagar)

Driver näringsverksamhet i Sverige

Bifoga ett av följande:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms
 • Bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

För att ytterligare visa att näringsverksamheten är pågående så kan, när detta kan anses vara tveksamt, även följande handlingar krävas in från sökanden:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten
 • Senaste momsdeklarationen

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och är sökanden inte anställd av denna utan anger ett ”bestämmande inflytande” på verksamheten ska sökanden visa detta genom att förevisa följande handlingar:

 • Aktieinnehav
 • Registreringsbevis för bolaget utvisande att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firmatecknare för bolaget
 • I andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen

Ansökan – närmare anknytning till Sverige

För att du ska kunna ansöka behöver ett eller flera alternativ nedan väljas. * (obligatorisk)
För att du ska kunna ansöka behöver ett eller flera alternativ nedan väljas.


Om du INTE är bosatt, men äger en fastighet, i Sverige behöver du här ange egendomens fastighetsbeteckning.

Näringsverksamhet i Sverige (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)
Näringsverksamhet i Sverige (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)
Styrkande av identitet (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)  * (obligatorisk)
Styrkande av identitet (Välj det alternativ du bifogar med din ansökan)
Bifoga handlingar
Nedan behöver du skicka in en giltig handling för att styrka din identitet. Utöver det finns flera valfria alternativ. OBS! Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.


Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss