Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets inventering av ripa visar på förväntad nedgång

Vandringskänga

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Populationen av ripa i Jämtlands län inventeras varje år. Årets inventering visar en minskning i beståndet av dalripa.

Under 2018 års inventering noterades det högsta antalet dalripor sedan inventeringsserien påbörjades 1996. Antalet har sedan dess legat över vad man beräknar som ett normalår.

Årets nedgång i antalet dalripor är inte oväntad, då populationerna av ripa naturligt varierar. De höga tätheter vi sett senaste åren har bestått under längre tid än vad forskningen har förutspått. Länsstyrelsen har i samråd med forskningen bedömt att den förväntade nedgången inte ger anledning till några ytterligare jaktmässiga restriktioner utöver den bag-limit och jakttrycksbegränsning som finns i länet.

Ordförklaring

  • Bag limit – innebär en begränsning av hur många fåglar som får fällas av vissa arter per dag.
  • Täthet – antal ripor per kvadratkilometer
  • Adulter – vuxna djur

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Måndag till torsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss