Hundklubbar

Organiserad hundverksamhet på renbetesfjäll i Jämtlands län.

Ansökan om markupplåtelse för organiserad jaktträning med hund samt hundprov

För den som vill jaga eller träna sin hund på renbetesfjällen i Jämtlands län köps jakttillstånd via NatureIT. För organiserad jaktträning med hund samt hundprov med minst 6 ekipage kan särskild markupplåtelse ansökas om, detta kan göras av hundklubbar anslutna till Svenska kennelklubben (SKK).

Information

 • Om verksamhet planeras inom flera samebyar ska en ansökan per sameby skickas in.
 • Efter inskickad ansökan informeras berörd sameby om den planerade verksamheten och får yttra sig om eventuella synpunkter och önskemål för att undvika störningar på rennäringen.
 • Om vilt är tänkt att fällas ska jakttillstånd aktiveras eller lösas för den som bär vapen.
 • Länsstyrelsen tar ut en avgift för upplåtelsen på 100 kronor per dag och hund.

Ansökan

Förutsättning för ansökan

 1. Minst 6 ekipage planeras delta i verksamheten.
 2. Sökande hundklubb ska vara ansluten till SKK
 3. Ansökan inkommer till Länsstyrelsen senast 6 veckor innan planerad verksamhet

Länsstyrelsen uppmuntrar till samråd mellan arrangerande hundklubb och berörd sameby innan ansökan.

Om verksamhet planeras inom flera samebyar ska en ansökan per sameby skickas in.

Innehåll i ansökan

Skicka meddelande till jamtland@lansstyrelsen.se

Märk meddelandet med Ansökan om markupplåtelse för organiserad hundverksamhet på renbetesfjäll och ange:

 1. Sökandes namn, adress, telefonnummer, hundklubb, mailadress
 2. Vilka datum ansökan avser
 3. Inom vilken sameby och i vilka områden, se karta här Länk till annan webbplats.:
 4. Vilken verksamhet som ska bedrivas (organiserad jaktträning med hund eller hundprov)
 5. Om hundklubb haft samråd med sameby, uppge kontaktperson i samebyn
 6. Planerat antal deltagande hundar
 7. Beskrivning av genomförande samt namn och kontaktuppgifter till ansvarig verksamhetsledare.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Måndag till torsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss