Jakt på björn

Årets licensjakt på björn avslutades 2 oktober 2020 då sista björnen i årets tilldelning fälldes. Licensjakt på björn 2020 fick utföras inom två huvudjaktområden i länet där varje huvudområde är indelat i två delområden. Jakten fick utföras från 21 augusti till 15 oktober 2020 och omfattade 100 björnar.

Karta över fällda björnar

I den webbaserade kartan på Rovbase finns information om var björnarna fällts under licensjakten 2020.

Webbplatsen Rovbaselänk till annan webbplats

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Från och med 2020 kommer det vara ett enda telefonnummer för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Telefonnumret är 010-225 30 40. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra. Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information.

Antalet fällda björnar under licensjakten 2020länk till annan webbplats

Områdesindelning

 • Område 1: söder om Europaväg 14 (E14).
  Högst 40 björnar får fällas, varav maximalt 20 björnar får fällas inom område 1b.
 • Område 2: norr om Europaväg 14 (E14).
  Högst 60 björnar får fällas, varav maximalt 30 björnar får fällas inom område 2b.

Syftet med licensjakt

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar. Licensjakt är till för att minska skador som orsakas av björn för rennäringen.

Syftet med beslutet är därför att genom licensjakt minska björnstammen i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för björnstammens utveckling beaktas.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 30 40. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten* björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

* Påskjutning definieras enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
 • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Återrapportering av åteljakt på björn 2020

Här ska du återapportera efter att ha jagat björn med hjälp av åtel under björnjakten 2020.

Återrapporteringen ska skickas senast den 15 december 2020.

Observera att flera fält är obligatoriska. Om du vill få en bekräftelse på din återrapportering behöver du fylla i en giltig e-postadress.Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

På Statens veterinärmedicinska anstalts webb hittar du mer information om licensjakt på björn 2020 samt besiktningsblanketter för nedladdning.

Licensjakt på björnlänk till annan webbplats

Besiktningsblanketter för nedladdninglänk till annan webbplats

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län