Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

När författningen kungörs får den ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Regelförteckning och sammanställning av gator och vägar i länet

Länsstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd som länsstyrelsen har beslutat om.

Sammanställning av föreskrifter och allmänna råd beslutade av Länsstyrelsen Västernorrland 2024 Pdf, 344 kB.

Länsstyrelsen ger även ut en sammanställning över gator och vägar i länet (22FS 2023:1). Dessa båda publikationer går att beställa från ansvarig utgivare:

Gusten Windelhed
Telefon: 0611-34 91 51
E-post: gusten.windelhed@lansstyrelsen.se

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss