Landshövding och länsråd

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet vid Länsstyrelsen. Tillsammans utgör de länsledningen som är ytterst ansvarig för Länsstyrelsen Västernorrlands verksamhet.

Ledningssekreteraren sköter länsledningens kontakt med media och omgivande samhälle.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Berit Högman, Landshövding

Landshövding Carin Jämtin

Carin Jämtin är landshövding för Västernorrlands län från den 1 september 2023. Jämtins förordnande varar till och med 31 augusti 2029.

Närmast kommer hon från uppdraget som generaldirektör för Sida, ett arbete hon tillträdde 2017. Carin Jämtin var Socialdemokraternas partisekreterare 2011–2016 samt riksdagsledamot 2006 och 2014–2017. Hon var oppositionsborgarråd i Stockholms stad 2006–2011 och biståndsminister 2003–2006. Jämtin har även varit gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige och ledamot av styrelsen i Sveriges kommuner och landsting.

Fotograf: Erik Engelro

I följande film berättar Carin Jämtin om sin roll som landshövding, hur hon ser på förutsättningarna i länet och länsstyrelsens roll i utvecklingen.

Länsrådet

Länsrådet fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Daniel Gustafsson, biträdande Länsråd

Länsråd Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson arbetar som länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland. Han utsågs av regeringen den 26 september 2019 och tillträdde tjänsten den 7 oktober 2019.

Daniel Gustafsson har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, både som tillförordnat och biträdande länsråd samt som enhetschef och projektledare. Dessförinnan har han arbetat på andra statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

Fotograf: Marie Zetterlund

Pressbilder på länsledningen finns i vårt pressrum:

Pressrum

Ledningssekreterare

Jane Sevä Nordvold är ledningssekreterare åt landshövdingen och länsrådet. Alla förfrågningar och kontakt med länsledningen sker via ledningssekreteraren. Antingen via e-post: lansledning.vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via telefon: 0611-34 93 50

Västernorrlands län (Ångermanland och Medelpad) sedan 1810

Tidigare landshövdingar

Landshövding

År

Carin Jämtin

1 september 2023-

Daniel Gustafsson

Vikarierande 1-31 augusti 2023

Berit Högman

2018-2023

Gunnar Holmgren

2015-2018

Sten-Olov Altin

Tf, 1 oktober 2014-31 mars 2015

Bo Källstrand

2008-2014

Gerhard Larsson

2000-2008

Börje Hörnlund

1996-2000

Ingemar Örhn

1989-1995

Bertil Löfberg

1975-1989

Kurt Nordgren

1971-1974

Hjalmar Nilsson

1965-1971

Eric Wesström

1954-1965

Ragnar Stattin

1944-1953

Arthur Engberg

1940-1944

Nils Löwbeer

1939

Anders Wijkman

1931-1938

Karl Johan Stenström

1918-1931

Carl Mathias Ström

1911-1918

Fredrik Bergenholtz

1909-1911

Gustaf Rudebeck

1901-1909

Gustaf Ryding

1880-1901

Curry Treffenberg

1873-1880

Ernst August Weidenhielm

1863-1873

Sven Vilhelm Gynther

1851-1862

Fredrik Åkerman

1841-1851

Hampus Mörner

1820-1841

Carl Fredric Aschling

1817-1820

Baltzar August Carl von Nieroth

1810-1817

Västernorrlands län 1762-1810

 

Västernorrlands län delades 1762 i en nordligt län som bestod av Ångermanland, Medelpad och Jämtland och med residens i Sundsvall 1762-1778 och därefter i Härnösand. Det sydliga länet var Gävleborgs län (med Härjedalen).

Landshövding

År

Baltzar August Carl von Nieroth

1807-1810

Erik Gustaf Lindencrona

1796-1807

Carl Bunge

1778-1796

Johan Nordenfalk (tre månader)

1778

Germund Abraham Falkengren

1769-1778

Per Abraham Örnsköld

1762-1769

Västernorrlands län 1654 -1762

Västernorrlands län bildades 1654 när Hudiksvalls och Härnösand län slogs ihop. Jämtland och Härjedalen ingick 1658-1660 i Trondheims län och återfördes därefter till Västernorrlands län. Västerbottens län ingick 1660-1664 i Västernorrlands län. Residens i Gävle.

Landshövding

År

Fredrik Henrik Sparre

1757-1762

Mårten Ehrensvan (vice)

1756-1757

Karl Gustaf Cronhiort

1755-1756

Axel Johan Gripenhielm

1749-1755

Erik Odelström

1739-1749

Carl Gustaf Bielke

1727-1739

Magnus Palmqvist

1719-1727

Hugo Hamilton

1716-1719

Alexander Stromberg

1704-1716

Carl Carlsson Hård af Segerstad

1702-1704

Axel von Schaar

1699-1702

Malcolm Hamilton

1698-1699

Carl Gustaf Frölich

1693-1698

Otto Vellingk

1687-1693

Leonard Ribbing

1683-1687

Göran Sperling

1679-1683

Jakob Fleming

1677-1679

Christopher Gyllenstierna

1677

Carl Larsson Sparre

1664-1677

Gustaf Banér

1664

Johan Gabrielsson Oxenstierna

1655-1664

Erik Larsson Sparre

1654-1655

Hudiksvalls och Härnösands län 1645-1654

Norrlands län delas 1654 upp i Hudiksvalls och Härnösands län (Västerbottens län redan utbrutet 1638). Hudiksvalls län bestod av Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen och residensstaden flyttades 1651 till Gävle. Härnösands län bestod av Medelpad, Ångermanland och Jämtland.

Landshövding i Hudiksvalls län

År

Erik Larsson Sparre

1651-1654

Ivar Nilsson (Natt och Dag)

1645-1651

Landshövding i Härnösands län

År

Anders Appelbom

1653-1654

Hans Strijk

1645-1653

Västernorrlands län 1634 -1645

Västernorrlands län utgjordes 1634-1637 av hela Norrland exklusive Gästrikland. Västerbottens län bröts ut 1638 och Gästrikland införlivades 1641. Residens i Hudiksvall.

Landshövding

År

Ivar Nilsson (Natt och Dag)

1641-1645

Christer Posse

1637-1641

Stellan Mörner

1634-1637

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Fanorna delas vanligtvis ut av landshövdingen i en ceremoni på Residenset på eller i anslutning till nationaldagen den 6 juni. Ett fåtal fanor delas ut vid det traditionella nationaldagsfirandet på Skansen i Stockholm.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag tar emot ansökningarna, sedan skickar de en lista till respektive länskommitté. Länskommittén, där landshövdingen är ordförande, gör sedan en prioritering bland ansökningarna.

Sista dag för ansökan är den 1 januari. Mer information och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag:

Ansök om fana, webbplatsen nationaldagen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jane Sevä Nordvold

Ledningssekreterare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss