Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd att använda heraldiska vapen

Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia. Inom Västernorrland har vi ett länsvapen och två landskapsvapen, Ångermanlands och Medelpads.

Om du vill använda Ångermanlands och Medelpads landskapsvapen eller Västernorrlands länsvapen, behöver du tillstånd av oss. Detta gäller om du vill använda vapnen i någon form av näringsverksamhet.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska göras skriftligen och innehålla:

 • Sökandens namn/firma samt adress.
 • Tydlig uppgift om det mönster/kännetecken som ansökan avser.
 • Uppgift om vad vapnet ska användas till (varor, tjänster med mera).
 • Anledningen till varför vapnet ska användas.
 • Tydlig bild på vapnet i minst tre exemplar.

Avgift för handläggning

När ansökan är komplett och innan vi tar beslut måste vi begära ett yttrande från Riksarkivet. Detta tar Riksarkivet en avgift på 600 kronor för och faktureras till dig som sökande (Förordning om vissa officiella beteckningar).

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ditt ärende registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En person som kallas för handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Ärendet skickas på remiss till Riksarkivet för att de ska tycka till.
 • När ärendet är utrett lämnar handläggaren över det till en enhetschef som fattar beslut i ärendet.

Efter beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till dig.
 • Om vi har skickat med ett delgivningskvitto så ska det skrivas under när du fått del av beslutet och kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 • Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Förvaltningsenheten vid Länsstyrelsen Västernorrland om du har frågor om utredningen och beslutet.
Telefon: 0611-34 90 33
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss