Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras av Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

När författningen kungörs får den ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Regelförteckning och sammanställning av gator och vägar i länet

Länsstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen ger även ut en sammanställning över gator och vägar i länet (22FS 2023:1). Dessa båda publikationer går att beställa från ansvarig utgivare:

Gusten Windelhed
Telefon: 0611-34 91 51
E-post: gusten.windelhed@lansstyrelsen.se

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare