Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

När författningen kungörs får den ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Regelförteckning 2018PDF

Sammanställning över vägar och gator i Västernorrlands län 2019/2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
22 FS 2020-001 Tillfälligt förbud att avlysa del av Selångersån, Sundsvalls kommun.pdf 366.1 kB 2020-03-06 10.43

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare