Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

När författningen kungörs får den ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Regelförteckning och sammanställning av gator och vägar i länet

Länsstyrelsen ger årligen ut en förteckningen över gällande föreskrifter och allmänna råd som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen ger även ut en sammanställning över gator och vägar i länet. Dessa båda publikationer går att beställa från ansvarig utgivare:

Gusten Windelhed
Telefon: 0611-34 91 51
E-post: gusten.windelhed@lansstyrelsen.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
22 FS 2020-001 Tillfälligt förbud att avlysa del av Selångersån, Sundsvalls kommun.pdf 366.1 kB 2020-03-06 10.43
22FS 2020-002 Förbud att nyttja vattenområde i Brämösundet, Sanna, Sundsvalls kommun.pdf 46.3 kB 2020-05-07 10.13
22FS 2020-003 Förbud att vistas inom skade- eller riskområde, Brämösundet, Sanna, Sundsvalls kommun.pdf 44.2 kB 2020-04-29 16.06
22FS 2020-004 Sammanställning över vägar och gator i Västernorrlands län 2020-2021.pdf 1.8 MB 2020-05-07 10.08
22FS 2020-005 Länsstyrelsen i Västernorrlands läns beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken på del av fastigheterna Tunbodarna 12 och Tuna 16, Timrå kommun.pdf 244.3 kB 2020-06-22 07.21
22FS 2020-008 Eldningsförbud i Västernorrland län.pdf 104.4 kB 2020-06-24 08.59
22FS 2020-009 Upphävande av eldningsförbud.pdf 121.3 kB 2020-07-02 13.42
22FS 2020-006 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Brunne vattentäkt i Härnösands kommun.pdf 480.7 kB 2020-07-07 07.37
22FS 2020-010 Ändringsföreskrift kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.pdf 223.4 kB 2020-10-09 14.51
22FS 2020-011 Röåforsarnas naturreservat.pdf 450.9 kB 2020-11-10 20.38
22FS 2020-012 Hålbergets naturreservat.pdf 261.3 kB 2020-11-10 20.38
22FS 2020-14 Förbud mot vissa sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.pdf 23.9 kB 2020-11-23 13.57
22FS 2020-15 Kornsjö Fjällskog naturreservat.pdf 402.9 kB 2020-12-16 20.57
22FS 2020-16 Hjältabergets naturreservat.pdf 378.2 kB 2020-12-16 20.57
22FS 2020-17 Utökning av Högbergets naturreservat.pdf 271.8 kB 2020-12-16 20.57

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare