Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekonomiska stöd till miljöåtgärder

Det finns många olika ekonomiska stöd och bidrag till miljöåtgärder. På den här sidan har vi samlat länkar till webbplatser med mer information om en del av dessa.

Rapporten "Var finns pengarna?"

Rapporten "Var finns pengarna?" är en sammanställning av stöd och bidrag till miljöåtgärder, främst statliga stöd och EU-stöd. I rapporten finns även noterat vilka miljömål som är relevanta för vilka stöd och bidrag.

Rapport: Var finns pengarna? - sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen (uppdaterad april 2023)

Länklistor som komplement till rapporten

Rapporten "Var finns pengarna?" uppdateras ungefär en gång om året. Men förändringar i stöd och bidrag sker oftare än så. För att underlätta har vi samlat länkar till webbplatser med information om olika stöd på den här sidan.

För närmre beskrivningar av de olika stöden hänvisas till rapporten och till de länkade webbsidorna.

Kontakt