Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

1 augusti 2023 - 30 november 2023 med tillgänglig budget 20 000 000kr.

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 augusti 2024 - 30 november 2024.

Minimipoäng för stöd

Kommer att publiceras innan utlysningen.

Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Regionala prioriteringar

Tabellen visar urvalskriterierna för stödet samt deras respektive poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Risk för vattenbrist

400

Kostnadseffektivitet

400

Näringsbelastning

50

Åtgärdsbehov övergödning

50

Dricksvatten vilda djur

50

Brist på vattenbiotoper

50

Summa

1000


Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt