Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Löpande ansökan och beslut, från och med 1 oktober 2023. Total budget fördelad till länet under perioden 2023 till 2027 är 53 482 289 kr.

Du som är beroende av bevattning av grödor eller dricksvatten till dina djur behöver långsiktigt säkra dina möjligheter och rättigheter till vattenuttag. Ett exempel är att anlägga bevattningsdammar.
I broschyren "Bevattningsdammar" berättar vi det viktigaste du behöver veta för att trygga din vattenförsörjning. Pdf, 1023.8 kB.

Tillstånd eller anmälan krävs för vattenuttaget

Uttag av vatten för att fylla dammen ska vara anmält till tillsynsmyndigheten eller godkänt av domstol före beslut om stöd.

Anläggning av dammen kan också kräva tillstånd eller anmälan, beroende på var den ligger. Om bevattningsdammen anläggs i ett vattenområde, det vill säga ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, så är det en vattenverksamhet.

Vattenverksamhet kräver tillstånd eller anmälan om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas.

Läs vidare här nere under relaterad information för att se vad som gäller för just din bevattningsdamm.

  • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

  • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

  • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

  • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

  • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

  • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

  • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Regionala prioriteringar

Tabellen visar urvalskriterierna för stödet samt deras respektive poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Risk för vattenbrist

400

Kostnadseffektivitet

400

Näringsbelastning

50

Åtgärdsbehov övergödning

50

Dricksvatten vilda djur

50

Brist på vattenbiotoper

50

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

För frågor om ansökan och handläggning kontakta:

För frågor kring anläggning av bevattningsdamm kontakta Vattenenheten:

Telefon 010 224 10 00 (växel) - be att få tala med någon som handlägger bevattningsdammar.

För frågor kring vattenuttag läs mer på sidan "Vattenuttag"

eller kontakta berörda handläggare via e-post:
skane@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss