Bilda kommunalt områdesskydd

Ska din kommun bilda områdesskydd, som till exempel ett naturreservat? Kommunen kan söka bidrag och få rådgivning av Länsstyrelsen.

Kommuner kan ta eget initiativ till att bilda naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Kommunen kan få bidrag för att köpa mark, betala ersättningar till markägare och till förberedelsearbetet.

Kontakta Länsstyrelsen tidigt

Om din kommun har funderingar på att bilda exempelvis ett naturreservat kan du ta kontakt med Länsstyrelsen. Du får då en kontaktperson. Kontaktpersonen stöttar kommunen när ni ska bilda naturreservatet.

Det är viktigt att Länsstyrelsen redan i ett tidigt skede har kännedom om kommunens pågående skyddsarbete, tex om vi får in dispens- och tillståndsansökningar.

Så fort ni har bestämt er för att arbeta med områdesskydd så kontakta vår samordnare Kristian Nilsson. Han kommer då ge er en kontaktperson för den fortsatta dialogen med Länsstyrelsen.

Det är också  Länsstyrelsen som förmedlar kontakter till Naturvårdsverkets upphandlade värderings- och förhandlingstjänster samt behandlar eventuella ansökningar om statsbidrag för markåtkomst och registrerar besluten i Naturvårdsregistret. Läs vår samrådsrutin för mer information om när du måste kontakta Länsstyrelsen och vad vi kan hjälpa till med.

Skånes samrådsrutin vid kommunalt områdesskydd Pdf, 134.9 kB.

Blankett för införande i VicNatur Word, 76.2 kB.

Forum för reservatsbildning och naturvårdsförvaltning

Länsstyrelsen Skåne anordnar regelbundet "Forum för reservatsbildning" och "Forum för naturvårdsförvaltning". Det vänder sig till dig som arbetar med områdesskydd i kommunal regi eller som arbetar med skötsel av skyddade områden.

Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som används för att skydda små mark- och vattenområden. Skyddet omfattar områden med värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som av andra anledningar är särskilt värda att skydda. Biotopskyddsområde kan bara bildas på ett antal utpekade typer av biotoper. Det är oftast en enklare process än att bilda naturreservat. 

Naturvårdsverkets vägledning för biotopskydd Länk till annan webbplats.

Sök olika bidrag

Kommunen kan få statligt bidrag och LONA-bidrag när ni ska bilda områdesskydd.

Statligt bidrag

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala ersättning till markägaren. Om kommunen själv är markägare kan kommunen få bidrag för minskningen i marknadsvärde.

Inrätta kommunala naturreservat, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

LONA-bidrag

Kommunen kan söka bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för arbetet med att bilda områdesskydd. Det kan användas till exempelvis arbetstid, inventeringar med mera.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss