Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. För närvarande har vi ingen utlysning. Om vi öppnar en kommer vi att informera om det på den här sidan. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.

Kommande utlysningar

Vi planerar att öppna en utlysning under hösten 2023. Mer information kommer.

Regionala prioriteringar

Länets utlysningar kommer att omfatta en eller flera av följande prioriterade områden:

  • Lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling
  • Traditionell småskalig matkultur
  • Besöksnäring med koppling till mat och dryck

Urvalsmodul

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier. De ansökningar som får högst poäng beviljas stöd.

Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Identidierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Utlysning

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. För närvarande har vi ingen utlysning. Om vi öppnar en kommer vi att informera om det på den här sidan. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.

Kommande utlysningar

Information om eventuella utlysningar kommer att publiceras under 2023.

Regionala prioriteringar

I dagsläget finns inga fastställda prioriteringar för stödet.

Urvalsmodul

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier. De ansökningar som får högst poäng beviljas stöd.

Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Identidierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt