Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Skånes åtgärdsprogram 2022-2025:
Tillsammans för ett hållbart Skåne

Åtgärdsprogrammet innehåller prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå miljömålen samt bidra till att genomföra miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.

Programmet ska fungera som en gemensam plattform och stimulera samverkan mellan länets aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025 - Tillsammans för ett hållbart Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöutmaningar för Skåne

I en bilaga till åtgärdsprogrammet presenteras de viktigaste miljöutmaningarna för Skåne.

Bilaga 3 i Regionalt åtgärdsprogram: Miljöutmaningar för Skåne (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prioriterade områden

Åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet är uppdelade i fyra prioriterade områden som är särskilt viktiga för att möta våra miljöutmaningar:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar mark- och vattenanvändning
  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Hållbar konsumtion och produktion

Andra regionala program

Det finns många strategiska regionala program i Skåne som berör miljöområdet och som innehåller viktiga åtgärder. Dessa ses också som en del av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Några exempel på sådana strategiska regionala program är

  • Strategi för ett hållbart transportsystem
  • Klimat- och energistrategin
  • Handlingsplan för grön infrastruktur
  • Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

För dig som arbetar med miljömålsåtgärderna

Webbplatsen Miljömålen i Skåne

På webbplatsen Miljömålen i Skåne finns material som ska underlätta arbetet med att genomföra åtgärderna, bland annat sökbara listor över åtgärderna inom respektive prioriterat område.

Åtgärdssidorna på webbplatsen Miljömålen i Skåne Länk till annan webbplats.

Åtgärdsuppföljning på åtgärdswebben

På Åtgärdswebben kan du se vad som görs i länen. Du kan se vilka kommuner, företag och länsstyrelser som jobbar med länens åtgärdsprogram för miljömålen, vad de gör och hur långt de har kommit i arbetet. Allteftersom åtgärderna följs upp kommer du också kunna se vilka framsteg som arbetet leder till.

Åtgärdswebben Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss