Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Skånes åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025:
Tillsammans för ett hållbart Skåne

Åtgärdsprogrammet Tillsammans för ett hållbart Skåne innehåller prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne. Programmet samlar de strategiska, regionala programmen inom miljöområdet, till exempel Strategi för ett hållbart transportsystem, Klimat- och energistrategin, Handlingsplan för grön infrastruktur och Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen, och kompletterar dessa med åtgärder inom fyra prioriterade områden som är särskilt viktiga för att möta våra miljöutmaningar:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar mark- och vattenanvändning
  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Hållbar konsumtion och produktion

Programmet ska fungera som en gemensam plattform och stimulera samverkan mellan länets aktörer i arbetet för ett hållbart Skåne.

Det nya åtgärdsprogrammet beslutades av Länsstyrelsen Skåne den 20 december 2021 och ersätter tidigare åtgärdsprogram Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020.

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025 - Tillsammans för ett hållbart Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3. Miljöutmaningar för Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt