Registrera eller ändra licensområde

Ansök om att registrera eller anmäl om att ändra ett befintligt licensområde. Gör din ansökan eller anmälan senast den 31 januari för att ändringen ska gälla kommande jaktår.

Ansökan om registrering eller anmälan om ändring ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla kommande jaktår. Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari

Registrering av licensområde

Länsstyrelsen prövar området kan registreras som licensområde, det vill säga att det medger avskjutning av minst en älgkalv per år, och att det är av den minsta storlek som krävs enligt älgförvaltningsplanen.

Betala registreringsavgiften

Betala in registreringsavgiften 2 300 kronor till bankgiro 5051-7671. Ange "registering av älgjaktsområde", samt sökandens namn. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Ansök om registrering av licensområde

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Om du inte äger marken och saknar ett skriftligt avtal om jakträtt ska du även fylla i blanketten:
  Jakträttsintyg (pdf)PDF
 3. Skriv under och skicka blanketterna till 
  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ändring av licensområde

Om du vill ändra ett befintligt licensområde gör du en anmälan om ändring. Om du inte själv äger hela det område som ska ändras ska du även bifoga dokument som intygar att du har rätt att föra övriga markägares/jakträttshavares talan. Det kan till exempel vara ett intyg eller ett mötesprotokoll.

Betala registreringsavgift

Registreringsavgiften för anmälan om ändring är 2 300 kronor. Betala in till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7671. För sammanslagning av befintliga licensområden utgår ingen registreringsavgift, ej heller om ett licensområde vill ansluta till ett befintligt älgskötselområde.

Anmäl om ändring av licensområde

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändring av licensområde (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blankett och eventuella dokument/intyg till  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro Län                                             
  Art och Vilt                                                                     
  701 86 ÖREBRO

Kontakt