Registrera eller ändra licensområde

Ansök om att registrera eller anmäl om att ändra ett befintligt licensområde. Gör din ansökan eller anmälan senast den 31 januari för att ändringen ska gälla kommande jaktår.

Ansökan om registrering eller anmälan om ändring ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla kommande jaktår. Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari.

Registrering av licensområde

Länsstyrelsen prövar området kan registreras som licensområde, det vill säga att det medger avskjutning av minst en älgkalv per år, och att det är av den minsta storlek som krävs enligt älgförvaltningsplanen.

Betala registreringsavgiften

Betala in registreringsavgiften 2 300 kronor till bankgiro 5051-7671. Ange "registering av älgjaktsområde", samt sökandens namn. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Ansök om registrering av licensområde

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf) Pdf, 351.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Om du inte äger marken och saknar ett skriftligt avtal om jakträtt ska du även fylla i blanketten:
  Jakträttsintyg (pdf) Pdf, 108 kB.
 3. Skriv under och skicka blanketterna till 
  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Viltenheten
  701 86 ÖREBRO

Ändring av licensområde

Om du vill ändra ett befintligt licensområde gör du en ansökan om ändring. Du kan ansöka om ändring av licensområde via e-tjänst eller blankett.

Fördelen med att ansöka via e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde. I e-tjänsten kan du också markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Betala registreringsavgift

Registreringsavgiften för ansökan om ändring är 2 300 kronor. Betala in till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7671. För sammanslagning av befintliga licensområden utgår ingen registreringsavgift, ej heller om ett licensområde vill ansluta till ett befintligt älgskötselområde.

Ansök om ändring av licensområde via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via Bank-ID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Ansök om ändring av licensområde via blankett

Om du inte äger hela området själv behöver du bifoga ett intyg på att du har rätt att föra övriga markägares/jakträttshavares talan.

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ändring av licensområde (pdf) Pdf, 403.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blankett och eventuella intyg till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro Län                                             
  Viltenheten                                                                     
  701 86 ÖREBRO

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss