Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utfodra vilda djur

Vill du utfodra vilda djur? Då finns särskilda regler kring bland annat foder som du behöver följa. Detta för att skydda djurens hälsa, säkerställa att viltköttet går att äta och undvika att eventuella sjukdomar sprids.

Så här utfodrar du vilda djur

När du utfodrar vilda djur behöver fodret vara säkert för djuren att äta. Till exempel får din utfodring inte orsaka sanitära problem, som att fodret blir förorenat eller börjar mögla. För att undvika detta placerar du ut fodret i små mängder och byter ut det regelbundet.

Det som är tillåtet att utfodra vilda djur med är främst vegetabiliskt foder. Vegetabiliskt foder inkluderar bland annat höhäckar och saltstenar, utfodring via viltåkrar eller i din egen trädgård med exempelvis frön och äpplen. Det finns ingen fastställd gräns för hur mycket foder du får ge, men handlar det om stora mängder behöver du anmäla dig som foderföretagare hos länsstyrelsen.

Tänk på att det är förbjudet att utfodra vilda djur med matavfall. Efter anmälan till Jordbruksverket får du i en del fall ge vilda djur animaliska produkter.

Registrera din verksamhet för livsmedel- och foderanläggning inom primärproduktion

Utfodra vilda djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hur påverkas vilda djur och naturen av utfodring?

Att du ger foder till vilda djur ökar deras chans till överlevnad och reproduktion. Om du ger foder i stora mängder kan det leda till att det blir svårare att reglera de olika stammarna. En konsekvens kan bli fler viltolyckor och ökade skador på marker och egendomar. En viltstam som orsakar många problem är till exempel vildsvinen. Av den anledningen får du inte ge vildsvin sådana mängder foder att det ökar deras reproduktion.

Om utfodring av vildsvin på sidan Vildsvinsförvaltning

Eftersom de vilda djuren samlas runt områdena där du ger dem foder, är det viktigt att du väljer platserna med omsorg. Ha i åtanke att djuren inte bara påverkar utfodringsplatsen, utan även markerna runt omkring och områdena som djuren passerar på väg dit.

Att åtla är inte att utfodra

När du åtlar lägger du ut foder i syfte att underlätta jakt på en särskild viltstam, exempelvis vildsvin. Detta genom att placera fodret där jägaren har god sikt och lättare kan skjuta djuren.

Regler och tips om åtling på sidan Vildsvinsförvaltning

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss