Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Allmänheten som är i skogen under jakten

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden.

Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Allemansrättens grundregel är att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

Jakt och fiske och allemansrätten (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Jakttider

Från och med jaktåret 2021/2022 har Örebro län en fast jakttid mellan 8 oktober och 31 januari för älgskötselområden och licensområden.

Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under fem dagar, 8 oktober–12 oktober.

Älg får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Skyddsjakt

Skyddsjakt får bedrivas efter årskalv av älg som uppträder vid fält med oskördad gröda under perioden 1 augusti– 7 oktober.

Rapportera och betala fälld älg

Du behöver rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen för älg fälld under allmän jakttid och under skyddsjakt. Fällavgiften ska betalas för alla fällda älgar.

Rapportera och betala fälld älg

Riktlinjer för skötsel av älgstammen i Örebro län

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016) Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av älgstammen och betesskador

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs Länk till annan webbplats.

Genomförande av inventeringar

I Örebro län stöttar Jägareförbundet med planering, upplägg och analys av spillningsinventeringar. Älgjaktområden får årligen ut instruktioner via älgförvaltningsgruppen. Från och med år 2022 kan resultat rapporteras via en app från Jägareförbundet. Mer information om appen finns i Jägareförbundets instruktionsfilm Länk till annan webbplats..

Information och instruktion av spillningsinventering Länk till annan webbplats.

Rapporter om resultat

Länsstyrelsen har tillgång till Svenska Jägareförbundets årliga rapporter sedan flera år tillbaka. Om du vill ta del av rapporterna kan du höra av dig till Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På Skogsstyrelsens webbplats kan du hitta resultaten av älgbetesinventeringar (ÄBIN) samt foderprognoser.

Älgbetesinventeringar och andra skogliga betesinventeringar (Skogsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Förhindra smittspridning och hjälp till med provtagning under jakten

Under jakten kan du som jägare hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du bland annat genom att rapportera självdöda vildsvin till SVA och inte slänga dina rester av matsäcken i naturen. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av hjortdjur för att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Det behövs mer kunskap om sjukdomen Chronic wasting disease (CWD). Du som jägare får därför gärna hjälpa till att öka kunskapen genom att skicka in prover från vuxna hjortdjur (kronhjort, älg och rådjur) till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det är endast djur över ett års ålder som ska provtas.

Jägare får gärna skicka in prover från självdöda djur, sjuka djur, trafikdödade djur och normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning på grund av sjukdomstecken. Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet.

CWD-provtagning (SVA) Länk till annan webbplats.

Om du som jägare hittar självdöda vildsvin under jakten kan du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är också viktigt att du tänker på att

  • inte slänga rester av din matsäck i skog och mark. Vildsvinen kan äta resterna och i värsta fall smittas av afrikansk svinpest. Importerad kallrökt fläsk, skinka och korv kan sprida smittan.
  • använda kläder och utrustning som rengjorts efter en eventuell jakt utomlands. Om du har utländska jaktgäster, uppmana även dem att rengöra kläder och utrustning.

Rapportera självdöda vildsvin (Statens veterinärmedicinska anstalt) Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa till SVA på 018 67 40 00.

Mer information

Afrikansk svinpest (Jägareförbundet) Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Samarbetsprojektet Mera Tall

Länsstyrelsen deltar i samarbetsprojektet Mera Tall i Sörmland och Örebro. Målet med projektet är ett ståndortsanpassat skogsbruk med livskraftiga klövviltstammar i balans med det naturliga foderutbudet. Läs mer på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt