Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Jakttider

Örebro län har en fast jakttid mellan 8 oktober och 31 januari för älgskötselområden och licensområden. Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under fem dagar, 8 oktober–12 oktober.

Älg får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Allmänheten under jakten

Om du rör dig i skog och mark kan du stöta på jägare under en stor del av året. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att röra dig ute i naturen under till exempel älgjakttiden.

Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Allemansrättens grundregel är att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

Jakt och fiske och allemansrätten (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

För jaktåret 2023/24 är fällavgiften i länets älgförvaltningsområden följande:

 • vuxen älg, 1000 kronor
 • kalv, 200 kronor.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du ska rapportera fällda älgar under säsongen inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Rapportera via älgdata.se Länk till annan webbplats. eller via Viltdata Länk till annan webbplats. eller Jaktrapport Länk till annan webbplats. eller WeHunt Länk till annan webbplats..

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Slutrapportera jakten (älgdata.se) Länk till annan webbplats.

Instruktioner för att slutrapportera (älgdata.se) Länk till annan webbplats.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden för fälld älgkalv 200 kronor under jaktåret 2023/24. Länsstyrelsen skickar inte ut besked om fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller två oberoende personer från annat jaktlag. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Gör så här om du vill bli befriad fällavgift:

 1. Rapportera fälld älg och ange att fällavgift inte önskas betalas. Du rapporterar i det system som du brukar använda.
 2. Intyga att älgen är otjänlig genom att fylla i och skriva under blanketten: Besiktningsintyg för otjänlig älg (pdf) Pdf, 249.9 kB.
 3. Ansök om befrielse från fällavgift genom e-tjänsten och bifoga intyget om otjänlig älg. Intyget kan fotograferas eller skannas innan det laddas upp i e-tjänsten.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Frågor och svar om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i Västmanlands län. Tre älgskötselområden inom Malingsbo älgförvaltningsområde berörs i dagsläget delvis av den smittade zonen. Utanför den smittade zonen får ordinarie jakt bedrivas.

Länsstyrelsen bedömer i dagsläget att jakt kan genomföras utanför den smittade zonen enligt älgförvaltningsplan och älgskötselplaner som är beslutade. Det är upp till berörda skötselområden att själva planera jakten i den del av skötselområdet som ligger utanför den smittade zonen så att målen i skötselplanen uppfylls.

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Viktigt att tänka på för att förhindra spridning av afrikans svinpest:

 • Rapportera in självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Slänga inte rester av din matsäck i naturen
 • Se till att du som jägare har en utrustning som gjorts rent efter en eventuell jakt utomlands.

Rapportera in döda vildsvin, SVA Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss