Registrera eller ändra älgskötselområde

Ansök om registrering eller anmäl om ändring av ett älgskötselområde. Gör din anmälan eller ansökan senast den 31 januari för att ändringen ska gälla kommande jaktår.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår. Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari,

Registrering av älgskötselområde

Länsstyrelsen prövar om området kan registreras som älgskötselområde. Det krävs bland annat att det ska vara lämpligt för älgjakt och kunna hålla en årlig avskjutning av minst tio vuxna älgar.  

Betala registreringsavgiften

Betala registreringsavgiften 2 300 kr till Länsstyrelsen bankgiro-nummer 5051-7671. Ange " Registering av älgjaktsområde" vid inbetalning, samt namn på sökanden och/eller det blivande älgskötselområdet. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Ansök om registrering av älgskötselområde

 1. Fyll i blankett:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf) Pdf, 351.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Fyll i blankett: 
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf) Pdf, 66.3 kB.
 3. Skriv under och skicka blanketterna till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Viltenheten
  701 86 ÖREBRO

Ändring av älgskötselområde

Om du vill ändra ett befintligt älgskötselområde gör du en ansökan om ändring. Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett.

Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Betala registreringsavgift

Betala registreringsavgiften 2 300 kr till Länsstyrelsens bankgiro-nummer 5051-7671 i samband med ansökan. Ange " Registering av älgjaktsområde" vid inbetalningen, samt namn på sökanden och älgskötselområdet. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Vid anslutning av ett redan befintligt licensområde krävs ingen avgift, ej heller vid utträde ur älgskötselområdet.

Ansök om ändring av älgskötselområde via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via Bank-ID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Ansök om ändring av älgskötselområde via blankett

Du som är företrädare för ett älgskötselområde kan göra en ansökan. När du gör en ansökan om ändring ska du också fylla i och skicka in ett avtal mellan jakträttshavaren och skötselområdet.

 1. Fyll i blankett för ansökan:
  Ansökan om ändring av älgskötselområde (pdf) Pdf, 402.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 2. Fyll i blankett för avtal: 
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf) Pdf, 66.3 kB.
 3. Skriv under och skicka blanketterna till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Viltenheten
  701 86 ÖREBRO

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss