Registrera eller ändra älgskötselområde

Ansök om registrering eller anmäl om ändring av ett älgskötselområde. Gör din anmälan eller ansökan senast den 31 januari för att ändringen ska gälla kommande jaktår.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår. Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari,

Registrering av älgskötselområde

Länsstyrelsen prövar om området kan registreras som älgskötselområde. Det krävs bland annat att det ska vara lämpligt för älgjakt och kunna hålla en årlig avskjutning av minst tio vuxna älgar.  

Betala registreringsavgiften

Betala registreringsavgiften 2 300 kr till Länsstyrelsen bankgiro-nummer 5051-7671. Ange " Registering av älgjaktsområde" vid inbetalning, samt namn på sökanden och/eller det blivande älgskötselområdet. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Ansök om registrering av älgskötselområde

 1. Fyll i blankett:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Fyll i blankett: 
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf)PDF
 3. Skriv under och skicka blanketterna till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ändring av älgskötselområde

Blankett "Anmälan om ändring av älgskötselområde" används för att ändra ett befintligt skötselområde (punkt 1 nedan), och fylls i av företrädaren för älgskötselområdet.

Blanketten "Avtal om anslutning till älgskötselområde" är ett avtal mellan jakträttshavaren och skötselområdet, och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med anmälan om ändring (punkt 2 nedan).

Betala anmälningsavgift

Betala registreringsavgiften 2 300 kr till Länsstyrelsens bankgiro-nummer 5051-7671 i samband med anmälan. Ange " Registering av älgjaktsområde" vid inbetalningen, samt namn på sökanden och älgskötselområdet. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Vid anslutning av ett redan befintligt licensområde krävs ingen avgift, ej heller vid utträde ur älgskötselområdet.

Anmäl ändring av älgskötselområde

 1. Fyll i blankett:
  Anmälan om ändring av älgskötselområde (pdf)PDF
 2. Fyll i blankett: 
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf)PDF
 3. Skriv under och skicka blanketterna till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Kontakt