Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdaglänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län

I viltförvaltningsdelegationen ingår politiker, och representanter för olika näringar och intressegrupper. Landshövding Maria Larsson är ordförande. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i Örebro län. Den nuvarande mandatperioden omfattar år 2019-2022.

Protokoll från sammanträden

Här hittar du protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden. Om du vill ta del av tidigare protokoll eller begära ut underskrivna protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020-11-10 (utan underskrift).pdf 170.6 kB 2020-12-10 13.53
Protokoll 2020-08-28 (utan underskrift).pdf 169.6 kB 2020-10-22 14.33
Protokoll 2020-05-15 (utan underskrift).pdf 196.2 kB 2020-06-12 11.11
Protokoll 2020-02-28 (utan underskrift).pdf 194.6 kB 2020-06-12 11.10
Protokoll 2019-11-22 (utan underskrift).pdf 166.2 kB 2020-01-07 11.28
Protokoll 2019-08-23.pdf 2.4 MB 2019-09-11 16.32
Protokoll 2019-05-17.pdf 1.7 MB 2019-06-18 10.33
Protokoll 2019-02-22.pdf 3.1 MB 2019-04-08 15.19
‌Ordinarie ledamöter och ersättare

Ordinarie ledamöter

Intresseområde

Nominerande organisation

Susanne Stenlund (S)

Politisk representant

Region Örebro län

Sara Maxe (KD)

Politisk representant

Region Örebro län

Anna Eriksson (C)

Politisk representant

Region Örebro län

Johan Åqvist (L)

Politisk representant

Region Örebro län

Jan Larsson (MP)

Politisk representant

Region Örebro län

Lars  Hjärtsjö

Trafik och illegal jakt

Polismyndigheten Region Bergslagen

Ingvar Hellquist

Jakt- och viltvårdsintresset

Svenska Jägareförbundet

Britt Eklöf

Naturvårdsintresset

Naturskyddsföreningen Örebro-Värmland

Roger Cassman

Naturvårdsintresset

Svenska Rovdjursföreningen

Peter Lindström

Friluftsintresset

Frilluftsfrämjandet Region Öst

Gudrun Haglund-Eriksson

Ägare och brukare av jordbruksmark

LRF, Örebro läns fåravelsförening, Föreningen Örebro läns Jordbruksarrendatorer, Närke-Östergötlands Jordägareförbund

Mats-Ola Johnsson

Lokalt näringsliv och turism

STF Karlskoga-Degerfors

Sandra Hamilton

Natur- och ekoturismföretag

Naturturismföretagen

Erik Petré

Skogsnäringen

Skogsindustrierna, Mellanskog, Sveaskog,
Stora Enso

Johan Nilsson

Yrkesfisket

Svanska Insjöfiskarenas Centralförbund
ErsättareTomas Bergqvist (S)

Politisk representant

Region Örebro län

John Sundell (KD)

Politisk representant

Region Örebro län

Nils Olof Tivemyr (C)

Politisk representant

Region Örebro län

Gustav Beck-Friis (M)

Politisk representant

Region Örebro län

Elin Nilsson (L)

Politisk representant

Region Örebro län

Irene Rosell

Trafik och illegal jakt

Polismyndigheten Region Bergslagen

Kerstin Winge

Jakt- och viltvårdsintresset

Svenska Jägareförbundet

Leif Andersson

Naturvårdsintresset

Naturskyddsföreningen Örebro-Värmland

Lars Johansson

Naturvårdsintresset

Närkes Ornitologiska Förening

Jessica Dahl

Friluftsintresset

Friluftsfrämjandet Region Öst

Kolbjörn Kindströmer

Ägare och brukare av jordbruksmark

LRF, Örebro läns fåravelsförening, Föreningen Örebro läns Jordbruksarrendatorer, Närke-Östergötlands Jordägareförbund

Jessica Sannö

Lokalt näringsliv och turism

STF Karlskoga-Degerfors

Johan Karlström

Natur- och ekoturismföretag

Naturturismföretagen

Helene Bergström

Skogsnäringen

Skogsindustrierna, Mellanskog, Sveaskog, Stora Enso

Peter Mohlin

Yrkesfisket

Hjälmarens Fiskareförbund


Mera Tall

Länsstyrelsen deltar i samarbetsprojektet MeraTall i Sörmland och Örebro. Målet med projektet är ett ståndortsanpassat skogsbruk med livskraftiga klövviltstammar i balans med det naturliga foderutbudet.

Mer tall (Skogsstyrelsen)länk till annan webbplats

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram filmer och annat informationsmaterial om foderskapande åtgärder för klövvilt.

Foderskapande åtgärder (Länsstyrelsen Skåne)länk till annan webbplats

Förebygg Viltskador

Vilda djur kan skada grödor och tamdjur. Få tips om vilka förebyggande åtgärder som du kan vidta och ansök om bidrag för bland annat rovdjursavvisande stängsel och skyddsväst till hund.

Förebygg viltskador

Kontakt