Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl rovdjursangrepp

Rovdjur kan orsaka skador på tamdjur. Om det händer ska du ringa till Länsstyrelsen. Du kan få ersättning för skador orsakade av rovdjur.

Anmäl rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsatts för rovdjursangrepp ska du så snart du kan ringa till Länsstyrelsen i ditt län. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls. Om djuret är skadat ska självklart vård av skadorna först säkerställas. Ersättning kan betalas ut om besiktning av djuren visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn, järv eller björn.

Gör så här

Ring 010-224 86 40 (Örebro län) vid rovdjursangrepp på tamdjur.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp, ring så snart du kan till Länsstyrelsen i ditt län. Om djuret är skadat ska självklart vård av skadorna först säkerställas.

Hos Länsstyrelsen i Örebro län får du på kontorstid prata med en handläggare på Länsstyrelsen, övrig tid svarar Bergslagens räddningstjänst. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsperson som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen utförs av besiktningspersoner som är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp får du instruktioner av Länsstyrelsens personal. Platsen för angreppet behöver noteras så exakt som möjligt om djuret ska flyttas. Om dödade djur kan lämnas på plats så ska de täckas över med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningspersonen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.

Avlivning eller destruktion vid rovdjursangrepp

Ibland kan du behöva avliva ett rovdjur i samband med angrepp eller behöva ta hand om dödade djur.

Ägare eller vårdare av tamdjur har enligt jaktförordningen möjlighet att döda varg, lodjur, björn eller järv som angriper tamdjur, förutsatt att

 • du först har försökt att skrämma rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet och att
 • angreppet är pågående eller att det finns skälig anledning att befara ett angrepp.

Andra personer får också ingripa om det sker på uppdrag av ägaren/djurvårdaren, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet.

Om du har avlivat ett rovdjur för att skydda ett tamdjur ska du anmäla händelsen till Länsstyrelsen genom att ringa till Länsstyrelsen på telefon 010-224 86 40. Vardagar kl. 08.00-16.00 får du prata med en handläggare på Länsstyrelsen och övrig tid svarar Tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsperson som snarast möjligt kommer till platsen.

Länsstyrelsens besiktningsperson besiktar rovdjuret och gör en första bedömning av händelsen. I de flesta fall finns det sannolikt inga skäl att misstänka brott. Vid misstanke om brott kontaktar vi Polismyndigheten.

Med tamdjur menas till exempel, får, renar och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp i vilthägn.

För destruktion av dödade lantbruksdjur kontakta:

Svensk Lantbrukstjänst, telefon 010-490 99 00 eller digitalt genom

Anmälan av avlidna/avlivade djur för hämtning, Svensk Lantbrukstjanst Länk till annan webbplats.

Hämtning innebär en kostnad för djurägaren som i efterhand kan ersättas av Länsstyrelsen så spara kvitton. Öronmärkning på döda djur och ett anläggningsnummer på gården underlättar vid anmälan om hämtning av djuren.

Kontakta Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för hjälp, stöd och vägledning för lantbrukare som har hamnat i en svår situation.

Omsorgsgruppen och bondekompisar, Lantbrukarnas riksförbund Länk till annan webbplats.

Ersättning för skador orsakade av rovdjur

Vid ett rovdjursangrepp kommer en besiktningsperson till platsen efter en anmälan. Besiktningspersonen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan när hen kommer till platsen.

Om du vill få ersättning för skadan behöver du fylla i blanketten för ansökan och skicka in den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningspersonen in.

Gäller ansökan om ersättning för angripna tamdjur.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen inom 3 månader efter besiktningen som görs av besiktningsmannen.

Bilagor

Eventuella extra kostnader och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa. Besiktningspersonen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ersättning för angripna tamdjur (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten med eventuella bilagor till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Få meddelande om rovdjursangrepp

Via "Rovdjursalert" kan du som djurägare bli mer uppmärksam på att det finns risk för angrepp av rovdjur så att du har en chans att se över dina stängsel och djur. Sms-meddelandet innehåller information om var och när rovdjursangrepp förekommit.

Rovdjursalert är ett sms-baserat larmsystem och när Länsstyrelsen får kännedom om angrepp skickas information om detta till de djurägare som har anmält sig till systemet.

Om du vill anmäla dig till rovdjursalert för att få sms med information om rovdjursangrepp skickar du ett sms till telefonnummer 076-944 76 20.

Ange följande meddelande: Spara Förnamn Efternamn Rovdjursalert

Exempel: Spara Kalle Svensson Rovdjursalert

Så här hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss