Hästkunskapsdagen

Den 16 november 2022 genomförde Länsstyrelsen Hästkunskapsdagen som behandlade frågor om foderproduktion och betesmarkens betydelse för hästens hälsa och miljö. Under dagen informerades om utfodring och vilket foder som är bra för hästen.

Hästens foder har betydelse både för hästen och för miljön. Hästen är gjord för att äta gräs. Det bästa fodret för hästen är ett bra grovfoder och som både är hygieniskt och näringsmässigt bra.

Genom att utfodra hästen med foder med rätt fosforinnehåll, begränsas fosforinnehållet i gödseln. Vallfodrets innehåll av energi, protein och mikro- och makronäringsämnen går i viss mån att påverka genom att odla och skörda vallfodret på rätt sätt.

Sara Ringmark berättade om hur höst- och vinterbetet går att använda som en del i foderstaten. Vinterbetet innehåller inte så mycket energi men förvånansvärt bra med protein, vilket gör det till ett bra komplement till grovfoderstaten.

En vattenvårdsplan, eller en rådgivning om miljövänlig hästhållning från Greppa Näringen, vägleder en hästhållare hur vattenfrågan ska hanteras på hästgården. Hagar ska hållas torra, dräneringen behöver ofta förbättras och takvatten bidrar med stora mängder vatten som behöver avledas. Kompletterat med en grovfoderanalys, och rätt foderstat till hästarna, kan man minska fosforläckaget från gården väsentligt. Det är bra både för hästarna och för miljön.

Presentationer från Hästkunskapsdagen 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss