Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtnäring och växtskydd

Grundutbildningar i Mälarregionen + inriktningskurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Datum: 24-25 mars samt 29-30 mars.
Plats: Distansutbildning via Skype och praktiska övningar den 25 mars på Jälla, Uppsala yrkesgymnasium, Uppsala

Arrangör: Länsstyrelsen i Gotlands län
Datum: 4 och 7 samt 9-10 februari
Plats: Grönt centrum, Roma

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Datum: 1-2 samt 8-9 februari
Plats: Scandic Väst, Kvinnerstaskolan

Arrangör: Länsstyrelsen i Värmland län
Datum: 14, 16, 21 samt 23 februari
Plats: Länsstyrelsen i Karlstad och praktiska övningar den 16 februari på Lillerudsgymnasiet

Anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats för utbildningar Länk till annan webbplats.

Grundkurs med inriktning golf/grönytor

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Datum: 9, 11, 14, 15, 23, 24, 29 mars förmiddagar distans.
Plats: Distansutbildning via Skype och praktisk dag den 15 mars Arninge Golf. Om den praktiska dagen den 15 mars måste ställas in pga pandemin kommer de att flyttas fram till april eller början av maj.

Grundkurs för behörighet i och omkring växthus

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Datum: 9,11,15, 17, 22, 29 mars förmiddagar distans, inriktningsdagen 17 mars heldag.
Plats: Distansutbildning via Skype och praktisk dag den 15 mars Arninge Golf.

Inriktningsdag trädgård/grönytor (Grundkurs 15, 16, 22, 23 mars)

Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Datum: (ej fastslaget ännu)
Plats: Distansutbildning via Skype

Inriktningsdag växthus

Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Datum: 17 mars
Plats: Distansutbildning via Skype

Inriktningsdag eko-fruktodling

Med vikt på ekologisk bekämpning i höga grödor med fläktspruta främst fruktodling

Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Datum: 18 mars
Plats: Distansutbildning via Skype

Anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats för utbildningar Länk till annan webbplats.

Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Eva Eriksmarck 010-224 94 22
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42
Gotland: Ilse Hallgren 010-223 93 94

Vidareutbildningar i Mälarregionen

Jordbruk

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län

Datum: 16 och 17 februari (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 1 och 2 mars (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 8 mars
Plats: Konferens Hubben, Science Park, Uppsala

Datum: 17 mars
Plats: Konferens Hubben, Science Park, Uppsala

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län

Datum: 9 och 15 februari (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 17 och 22 februari (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Datum: 16 februari
Plats: Sundbyholms slott, Eskilstuna

Datum: 17 februari
Plats: Sundbyholms slott, Eskilstuna

Datum: 21 mars
Plats: Blommenhof hotell, Nyköping

Datum: 22 mars
Plats: Scandic Stora Hotellet, Nyköping

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Datum: 7 och 11 februari (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 21 och 24 februari (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 1 och 3 mars (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Arrangör: Länsstyrelsen i Värmlands län

Datum: 22 mars
Plats: Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Datum: 30 mars
Plats: Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Arrangör: Länsstyrelsen i Gotlands län

Datum: 19 januari
Plats: Grönt centrum, Roma

Datum: 26 januari
Plats: Grönt centrum, Roma

Datum: 27 januari
Plats: Grönt centrum, Roma

Datum: 15 februari
Plats: Grönt centrum, Roma

Datum: 17 februari
Plats: Grönt centrum, Roma

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län

Datum: 15 februari
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 10 mars
Plats: Distansutbildning via Skype

Datum: 16 mars
Plats: Scandic Väst, Örebro

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Länsstyrelsen i Örebro län

Kursen utförs som självstudier med prov på respektive läns vidareutbildning. Ta kontakt med kursansvarig Therese Erneskog.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats för utbildningar Länk till annan webbplats.

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Datum: 8 och 10 mars (två halvdagar)
Plats: Distansutbildning via Skype

Anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats för utbildningar Länk till annan webbplats.

Gotland: Ilse Hallgren 010-223 93 94
Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Stockholm: Paulina Liljander 010-223 14 29
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56
Uppsala: Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Värmland: Malin Eliasson 010-224 72 64
Västmanland: Eva Eriksmarck 010-224 94 22
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42
Örebro: Therese Erneskog 010-224 84 22

Frågor om kurserna

Grundkurs och vidareutbildning anordnas varje år i februari-mars. Kontaktpersoner är Ulf Rosendahl ulf.rosendahl@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 33 36 och Jens Levenfors jens.levenfors@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 33 56.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt