Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ekologisk produktion

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som ska bland annat öka kunskapen bland länets lantbruks- och trädgårdsföretagare och djurägare. Rådgivningarna och kompetensutvecklingen ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, effektiviteten ökar och att måluppfyllelsen förbättras för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet.

Ekologisk produktion ska bedrivas i en sådan omfattning och med metoder möta samhällets efterfrågan på ekologiska produkter. Ekologiska livsmedel har ett mervärde genom att förbättra folkhälsa, djurvälfärd samt klimat- och miljöeffekter

Vi erbjuder kostnadsfria kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbruksföretagare, trädgårdsföretagare som producerar ekologiskt eller tänker ställa om din produktion och för dig som är konsument. Exempel:

  • Rådgivningar som anpassar till din egen gård och eller i grupp kan vara bland annat, grönsaksodling, Ekologiska kalvkampen (dödlighet) inom mjölkproduktion, och omställningsrådgivning till växtodling och växtodling och djurgårdar.
  • Kompetensutveckling i form av fältvandringar och kurser bland annat om: Växtföljd i det nya klimatet i ekologisk odling, rapsodling i ekologisk produktion, omställning ekologisk mjölkproduktion, och gödselseparering och/eller sprida stallgödsel utan packning – tunna vs matarslang

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av dig till följande rådgivningsföretag samt Länsstyrelsen!

Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2021 – januari 2022

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult

Emma Vendel, 018-56 04 18 / 070-338 55 58 emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Jessica Grundemar, 018-56 04 33 / 076-100 75 00 jessica.grundemar@hushallningssallskapet.se

Olof Olsson, 0290-336 15, 076-778 40 38, olof.olsson@hushallningssallskapet.se

hskonsult@hushallningssallskapet.se

Gruppaktiviteter i form av kurser.

Fastighetskompetens i riket AB

Mia Lindkvist, 072-145 32 62, mia@miaslantbruksradgivning.se

Enskilda och grupprådgivningar rådgivningar.

Svenska Lantmännen (VästRåd)

Niclas Sjöholm, 010-5563858, niclas.sjoholm@lantmannen.com

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Växa Sverige

Adam Stål, 010-4710202/0732008496, Adam.Stal@vxa.se

Sofia Werner Hallgren, 010-471 03 38, 0730-94 54 95, sofia.werner-hallgren@vxa.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss