Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ät Uppsala län - Handlingsplan för livsmedel

Ät Uppsala län är en handlingsplan som ska bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län.

Ät UPPsala län

En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det viktigt att vi säkerställer en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län och bidrar till den regionala och globala livsmedelsförsörjningen.

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål som sträcker sig till 2030. I Uppsala län finns mål om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin som siktar på att öka produktionen och produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn.

Denna handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin

Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län Länk till annan webbplats.

Bakom handlingsplanen står LRF Mälardalen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun.

Har du synpunkter och idéer på handlingsplanen Ät Uppsala län? Använd formuläret nedan.


Synpunkter på handlingsplanen Ät Uppsala län


Vill du ha information om framtida aktiviteter inom är ÄT UPPsala län?
Anmäld dig för framtida utskick och inbjudningar.
Avanmälan
Avanmälan

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss