Skogsprogrammet

I Uppsala län pågår arbetet att ta fram ett regionalt skogsprogram.

Arbetet med det regionala skogsprogrammet är i en uppstartsprocess där Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Uppsala samverkar. Arbetet samordnas av länsstyrelsen, och projektledaren arbetar på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen. Skogsstyrelsen stöttar länsstyrelsen i det regionala arbetet. Både styr- och arbetsgrupper är under utveckling.

Utgångspunkt i det nationella skogsprogrammet

Det nationella skogsprogrammet antogs av regeringen år 2018 och leds av visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Nationellt har fem fokusområden pekats ut som ska bidra till att uppfylla programmets vision. Dessa är:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Länsstyrelsen påbörjade arbetet med regionalt skogsprogram år 2019, och arbetet kommer att fortgå under år 2021-22. Arbetet finansieras med medel beviljade av Skogsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss