• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Som glesbygdsområde räknas följande socknar Länk till annan webbplats.: Västland, Österlövsta, Hållnäs, Forsmark, Börstil, Harg, Gräsö, Huddunge, Enåker samt Nora.

Så kallade omarronderingsområden finns i Värmlands, Dalarnas och Västra Götalands län.

Skicka ansökan till:
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Avgiften ska betalas in till länsstyrelsens bankgiro 5052–1855 när ansökan lämnas in.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Förteckning över behöriga synemän i Uppsala län

Behörighet: 1 januari 2021 – 31 december 2023

Syn av ett arrendeställe kan bland annat göras då en arrendator tillträder och frånträder ett arrendeställe. Genom synen bestäms i vilket skick arrendestället är. Syn hålls av minst två personer som av länsstyrelsen förklarats behöriga att hålla arrendesyn. Syneman skall vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet.

Länsstyrelsen har med stöd av förordningen (2009:28) om synemän förklarat följande personer behöriga att hålla arrendesyn (synemän).

Fredriksson, Lars
Fröslunda Härvesta 1
749 63 Örsundsbro
0171-464189

Furster, Hans
Funbo Prästgård 11
755 97 Uppsala
018-363866

Johansson, Anders
Skuttungeby 51
743 71 Björklinge
018-374246
070-5661072

Pettersson, Bo
Örke 210
743 71 Björklinge
018-374297
070-5374500

Sandberg, Per
Vik 4
755 91 Uppsala
018-399021
070-3771700

Andersson, Pär
Forkarby 316
755 93 Uppsala
070-495 60 29

Engqvist, Mats
Hacksta gård Enköpingsnäs
745 92 Enköping
070-604 42 83

Marianne Eriksson
Box 10
763 21 Hallstavik
070-622 78 25

Kontakt