Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som bland annat ska öka odlingslandskapets variationsrikedom, skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden, synliggöra natur- och kulturmiljöer, ge ökad kunskap om landskapets bevarande.

Vi erbjuder kostnadsfria kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbrukare, markägare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på kurser

  • Rådgivningar som anpassas till din egen gård, till exempel åtgärder som gynnar biologisk mångfald, underhåll av diken, hamling, och skötsel av betesmarker.
  • Kompetensutveckling i form av fältvandringar och kurser, bland annat om att identifiera skyddsvärda miljöer, bygga trägärdesgård, hur nå hög skinnkvalitet, i kombination med betesmark med höga naturvärden, ekologiska fokusarealer för bördighet och biologiskmångfald och Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av er till följande rådgivningsföretag samt till länsstyrelsen!

Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2021 – januari 2022

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult AB

Emma Vendel, 018-56 04 18 / 070-338 55 58 emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Jessica Grundemar, 018-56 04 33 / 076-100 75 00 jessica.grundemar@hushallningssallskapet.se

hskonsult@hushallningssallskapet.se

Enskilda rådgivningar och gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar studiebesök.

Lundby Landskapsvård

Niklas Bengtsson, 070-6939928, lundby.niklas@gmail.com

Rune Stenholm Jakobsen

Rune Stenholm Jakobsen, 070-7287974, naturvarden@gmail.com

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss