Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Greppa näringen

Greppa näringen arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Du som lantbrukare kan få enskild rådgivning.

Greppa näringen har funnits i Uppsala län sedan år 2005. Projektet arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. I länet har vi idag 423 medlemmar varav 371 stycken är rådgivningsmedlemmar.

Vem kan gå med?

Greppa näringen riktar sig till alla lantbrukare i Uppsala län. Särskilt prioriterade för den individuella rådgivningen är lantbrukare med:

  • verksamhet i områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt vattendirektivet
  • mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark
  • verksamhet inom vattenskyddsområden
  • specialodlingar, exempelvis grönsaker.

Enskild rådgivning

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.

Målsättningen är att varje gård ska få sina inplanerade rådgivningar utförda under det kommande året. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I Uppsala kan du, förutom startrådgivning, välja mellan ett stort antal moduler. Läs gärna mer i vår broschyr nedan samt här på Greppa Näringens webbplats!

Anmälningsblankett till Greppa Näringen Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådgivningen är kostnadsfri, utom energikollen där lantbrukaren betalar 10 % av rådgivningskostnaden.

Hästhållning och dess miljöarbete i fokus

Länsstyrelsen Uppsala län har sedan många år tillbaka uppmärksammat hästnäringens betydelse i olika sammanhang. Länsstyrelsen anordnade två seminarier år 2019 och 2021 där temat var hästhållningens miljöeffekt och hästens betydelse för att bevara den biologiska mångfalden. Från och med i år kommer företag som har minst 15 hästar att få hästrådgivning inom Greppa Näringen. I dagsläget har vi två företag (HS Konsult AB och Växa Sverige) som vi har skrivit avtal med (kontaktuppgift se i tabellen nedan). Utöver startrådgivning för hästägare pågår en upphandling av fortsatt rådgivning om grovfoderodling, fosforstrategi, byggplanering, klimatkollen, stallmiljö och vattenrelaterade rådgivningar så som översyn av dränering, underhåll av dike och våtmarksplanering.

Under året kommer att anordnas olika informationsinsatser i form av studiebesök, fältbesök och seminarier. Har du någon idé som vi kan ha som aktivitet till hästhållning vänligen kontakta oss.

HS Konsult, Emma Vendel, emma.vendel@hushallningssallskapet.se, 018-56 04 18 / 070-338 55 58

Växa Sverige, Sofia Werner Hallgren, sofia.werner-hallgren@vxa.se, 010-471 03 38 / 0730-94 54 9

Rådgivning exklusive hästföretagare

Länsstyrelsen har avtal och pågående upphandling inom Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap som genomförs av externa aktörer i form av enskilda och grupprådgivningar och kompetensutveckling i form av fältvandringar, kurser och studiebesök. Kontaktuppgift se i tabellen nedan. Tabellen kommer uppdateras inom kort. Förutom samordning genomför Länsstyrelsens personal en liten del av Greppa Näringens rådgivning.

Under året kommer Länsstyrelsen anordna olika informationsinsatser i form av studiebesök, fältbesök och seminarium. Planerade aktiviteter läggs ut under kalendarium på Länsstyrelsens websida.

HS Konsult, Emma Vendel, emma.vendel@hushallningssallskapet.se, 018-56 04 18 / 070-338 55 58

Växa Sverige, Sofia Werner Hallgren, sofia.werner-hallgren@vxa.se, 010-471 03 38 / 0730-94 54 9

Christina Winter, Christina Winter, christina.winter@telia.com, 070-670 93 11

Fältvandringar: åtgärder för ökad skörd och minskade växtnäringsförluster, underhåll av öppna diken, viltskador.Kompetensutvecklingsaktiviteter

Kurser: bättre grovfoder till mjölk- och köttgårdar, ekonomisk, biologisk klimatsmart vallodling, smarta bygglösningar och utfodringsstrategi, mellan grödor i växtföljden.

Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2021 – januari 2022

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult AB

Emma Vendel, 018-56 04 18 / 070-338 55 58 emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Jessica Grundemar, 018-56 04 33 / 076-100 75 00 jessica.grundemar@hushallningssallskapet.se

hskonsult@hushallningssallskapet.se

Enskilda rådgivningar och gruppaktiviteter i form av fältvandringar och kurser.

Fastighetskompetens i riket AB

Mia Lindkvist, 072-145 32 62, mia@miaslantbruksradgivning.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar.

Råby Konsult

Charlotte Åkerlind, 073-41001442, charlotte@rabykonsult.se

Enskilda rådgivningar och gruppaktiviteter i form av fältvandringar och kurser.

Svenska Lantmännen (VästRåd)

Niclas Sjöholm, 010-5563858, niclas.sjoholm@lantmannen.com

Gruppaktiviteter i form fältvandringar.

Växa Sverige

Adam Stål, 010-4710202, 073-2008496, Adam.Stal@vxa.se

Sofia Werner Hallgren, 010-471 03 38, 0730-94 54 95, sofia.werner-hallgren@vxa.se

Enskilda rådgivningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss