Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. På den här sidan samlar vi information relevant för just lantbrukare och djurhållare.

Foderbrist och betesförmedling

Du som håller hästar eller andra djur gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Länsstyrelsen har en betesförmedling för att förmedla kontakt mellan djurägare och markägare. Vid extremväder kan länsstyrelsen besluta om exempelvis lättnader i regelverk för skörd av trädor och skyddszoner.

Betesförmedling i Uppsala län

Skörd av trädor och skyddszoner för dig med jordbrukarstöd

Om torka och foderbrist, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Webbinarium om torkan från 22 juni 2023, LRF Mitt, Youtube Länk till annan webbplats.

Det är torrt i stora delar av Hästsverige, Lantbrukarnas riksförbund Länk till annan webbplats.

Import av foder

Import av foder kan innebära risker att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige.

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Undvik att sprida afrikansk svinpest med foder och matrester, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Vattenförsörjning

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till djurhållning. Du behöver göra en anmälan eller få tillstånd för vattenuttag till bevattning av grödor. Du måste alltid hålla koll på din vattenförbrukning så att inte omgivningen skadas.

Vattenuttag

Om vattenbrist, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss