Betesförmedling i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala läns betesförmedling sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur.

Betesförmedlingen bygger på att du som djur- eller markägare informerar om djur eller marker. Du kan då hitta en eller flera samarbetspartners som passar just dina önskemål.

Länsstyrelsen kommer att publicera var i länet djur och markägare finns.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
  2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.
  3. Du kan se var i länet det finns djur under rubriken markägare som har ledig mark eller djurägare som önskar betesmark.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Markägare som har ledig mark

Tillgänglig mark

Kontkatuppgifter till markägare

Får, Getter, Andra betesdjur
Heby Kommun
Vansjön Trångsund
<1ha
Tifälligt samarbete för att avhjälpa foderbrist

Mattias Goldmann
St Paulsgatan 35C
118 48 Stockholm
mattiasgoldmann@gmail.com
070-3090045

Nötkreatur, hästar, får
Gysta 334 – Google Maps Länk till annan webbplats.
5–10 ha
Finns möjlighet till vall på 1–5 ha.
Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator
Det finns även en ladugård och andra ekonomibyggnader att tillgå.
Intresserad av att få betalt för arrendet

Anders Heljestrand
Solstrålevägen 19 Storvreta
anders.heljestrand@gmail.com
073-0876761

Nötkreatur, Hästar, Får, Getter
Uppsala Kommun
1–5 ha
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete för att avhjälpa tillfällig foderbrist.
Vatten och tillsyn erbjuds.

Per Flink
Uppsala
flinkper@hotmail.com
072-3868857

Får och getter
Enköpings kommun
<1 ha
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.

Är ute efter betesdjur som kan hålla backarna öppna så det inte växer igen. Hjälper gärna till med vatten och tillsyn. Tanken är "sommarfår/getter".
Kan hjälpa till att stängsla

Camilla Eriksson
Vårfrukyrka-Brunna
Enköping
camilla76.eriksson@gmail.com
070-06094

Nötkreatur, Hästar
10–20 ha

Vaksala prästgårdsgärde, se bild: https://imgur.com/a/Tfdkxjq Länk till annan webbplats.

- Leverans och tillsyn av dricksvatten
- Leverans och tillsyn av el till stängsel
- Tillsyn av mineraler och salt

Utföraren (djurägaren) tillhandahåller:
- Lämpligt antal betesdjur enligt löpande överenskommelse
- Tillsyn på helger och helgdagar (lördagar och alla röda dagar)

Joel Sjölander
joel.sjolander@uppsala.se
072-5720342

Nötkreatur, Får, Getter

1–5 ha

https://goo.gl/maps/hE2Fu51ETYp1ksW67 Länk till annan webbplats.

Ute efter att hitta en långsiktig arrendator.

Inget stängsel uppsatt just nu. Stolpar och tråd finns. Arbete planerad för 2023. Även tillfälligt samarbete intressant.

Thies Eggers

thies.eggers@gmail.com

076-8363383

Djurägare som önskar betesmark

Önskar mark

Kontaktuppgifter till djurägare

Nötkreatur
> 20 ha
Enköping, Håbo, Uppsala
Enbart betesmark
Flerårigt arrende

Vi är flexibla i upplägg, men om betet ligger långt från gården (Örsundsbro) så behöver tillsynsfrågan och vattenfrågan lösas på ett praktiskt sätt.

Erik Jerpdal
Fittja Gård 60
749 62 ÖRSUNDSBRO erik.jerpdal@telia.com
070-5909621

Får
1–5 ha
Vänge, Järlåsa
Hjälp för att klara tillfällig foderbrist

Gärna med daglig tillsyn, stängslade hagar och vindskydd.

Sharon Emanuel
Ålands-Västerby 322
75577 Vänge
sharonelhanati@gmail.com
073-3289740

Nötkreatur
> 20 ha
Uppsala, Örsundsbro
Flerårigt arrende

Kristin Halvarsson
Ekbolanda gård 15
kristin_halvarsson@hotmail.com
070-3438268

Får
Enköping/Håbokommun helst i närheten av Bålsta.
1–5 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Victor Loreman
Hjälstaleden 1
victor.loreman@jvab.se
073-9444709

Nötkreatur
Enköping
> 20 ha
Även intresserad av vall
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Josef Eriksson
Härkeberga malma
jeerikssonlantbruk@hotmail.com
070-2649786

Får

Bålsta, Skokloster och i närheten.
1–5 ha.
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Annelie Bramstång
Bålsta
annelie.bramstang@gmail.com
073-5678635

Hästar
5–10 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende
Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator.
Beställaren (UA kommun) bekostar följande:
- Underhåll av stängsel
- Daglig tillsyn på vardagar, inkl. fysiskt och psykiskt tillstånd av djuren (sköts av Jobbcenter)
- Borttagning av eventuellt skräp.

Teresa Marklund
Almunge och Alunda
teresa.bo@hotmail.com

Önskar mark att stängsla för stor hundhage, helst både 1-2 ha ängsmark och 1-2 ha skog i anslutning till varandra.​

Storvreta

1–5 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende

Sofia Plogen Ström
sofiaplogen@icloud.com


Angående matchningen

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

Underlätta matchning

Tänk på att om du ställer många specifika krav kan det vara svårt att hitta någon som lever upp till alla kraven och att du får fler möjliga träffar om du håller dina svar allmänna. Var därför bara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig.

Ansvar

Att vi förmedlar kontakt betyder inte att vi tar ansvar för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Ni behöver själva komma överens om villkor och skriva avtal.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal.

Avtalet kan innehålla

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas
  • hur länge avtalet gäller, hur lång uppsägningstiden är
  • vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning.
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren. Skriv om det ingår tillgång till stall eller inte, samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

Kontakt