Risk för vattenbrist i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Betesförmedling i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala läns betesförmedling sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur.

Betesförmedlingen bygger på att du som djur- eller markägare fyller i ett formulär med personuppgifter och information om djur eller marker så att vi på länsstyrelsen kan föreslå samarbetspartners. Formulären finns längs ned på sidan.

Vi kommer inte att publicera dina uppgifter, utan sköter själva matchningen. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till den eller de som motsvarar dina önskemål tillräckligt väl. Därefter väljer du själv om du vill gå vidare med ett förslag på samarbetspartner. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Underlätta matchning

Vi anstränger oss för att med hjälp av de uppgifter som lämnas hitta en så bra matchning som möjligt, men kan inte lova att du får några träffar. Tänk på att om du ställer många specifika krav kan det vara svårt att hitta någon som lever upp till alla kraven och att du får fler möjliga träffar om du håller dina svar allmänna. Var därför bara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig.

Ansvar

Att vi förmedlar kontakt betyder inte att vi tar ansvar för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga betesavtal. Det ska framgå mellan vilka parter, och för vilka marker, avtalet upprättas, hur länge avtalet gäller, hur lång uppsägningstiden är, vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken och vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning. Det bör även framgå vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren. Skriv om det ingår tillgång till stall eller inte, samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

Det är viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara samt mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Angående matchningen

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

I första hand vill vi få till matchningar inom samma kommun samt om arrendet är långsiktigt eller kortsiktigt. Efter det kommer stängseltyp och därefter marktyp. Areal ser vi inte som lika viktigt eftersom det går att dela upp djur eller marker om det inte går att lösa på annat sätt.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom länsstyrelsen webbformulär lite lägre ned på sidan.

  Tänk på att bara vara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig för att underlätta matchning.
 2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om det kommer in djur- respektive markägare som motsvarar dina önskemål.
 3. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.
 4. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

 • mellan vilka parter det gäller
 • vilka marker som ingår
 • hur länge avtalet gäller
 • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
 • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • mellan vilka datum marken får betas
 • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.

Formulären

Kontakt