Betesförmedling i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala läns betesförmedling sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur.

Betesförmedlingen bygger på att du som djur- eller markägare informerar om djur eller marker. Du kan då hitta en eller flera samarbetspartners som passar just dina önskemål.

Länsstyrelsen kommer att publicera var i länet djur och markägare finns.

Skörd och vattenuttag vid torka och värme

Vid extremväder kan Länsstyrelsen sätta ned villkorsavdrag för dig som har jordbrukarstöd och behöver skörda dina trädor eller skyddszoner på grund av till exempel torka.

Jordbrukarstöd

Jordbruksfastigheter behöver inte söka tillstånd eller anmäla om vattenuttag för djurhållning från grundvatten eller ytvatten.

Vattenuttag

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
  2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.
  3. Du kan se var i länet det finns djur under rubriken markägare som har ledig mark eller djurägare som önskar betesmark.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Lista över markägare som har ledig mark

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Nötkreatur, Hästar
Tierp (Ullfors)
1–5 ha alternativ bete eller skörd.
Det finns vatten och daglig tillsyn. Hagen har elstängsel

Joakim Wessman
E-post: joakim@wessman.nu
Telefon: 0705920180

Hästar, Får, Getter, Andra betesdjur

Heby, Tärnsjö, Högsbo

1–5 ha​​

Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist. Kan även vara intresserad av långsiktig lösning.

Vissa veckor kan tillsyn ordnas. Ev. kan även 2 boxar lånas ut. El finns. Marken är ej stängslad.

Therese Arnqvist

E-post: njorin@hotmail.com

Telefon: 0707740028

Får, Getter, Andra betesdjur
Heby Kommun
Vansjön Trångsund
<1ha
Tillfälligt samarbete för att avhjälpa foderbrist

Mattias Goldmann
St Paulsgatan 35C
118 48 Stockholm
mattiasgoldmann@gmail.com
070-3090045

Nötkreatur, hästar, får
Gysta 334 – Google Maps Länk till annan webbplats.
5–10 ha
Finns möjlighet till vall på 1–5 ha.
Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator
Det finns även en ladugård och andra ekonomibyggnader att tillgå.
Intresserad av att få betalt för arrendet

Anders Heljestrand
Solstrålevägen 19 Storvreta
anders.heljestrand@gmail.com
073-0876761

Nötkreatur, Hästar, Får, Getter
Uppsala Kommun
1–5 ha
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete för att avhjälpa tillfällig foderbrist.
Vatten och tillsyn erbjuds.

Per Flink
Uppsala
flinkper@hotmail.com
072-3868857

Får och getter
Enköpings kommun
<1 ha
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.

Är ute efter betesdjur som kan hålla backarna öppna så det inte växer igen. Hjälper gärna till med vatten och tillsyn. Tanken är "sommarfår/getter".
Kan hjälpa till att stängsla

Camilla Eriksson
Vårfrukyrka-Brunna
Enköping
camilla76.eriksson@gmail.com
070-06094

Nötkreatur, Hästar
10–20 ha

Vaksala prästgårdsgärde, se bild: https://imgur.com/a/Tfdkxjq Länk till annan webbplats.

- Leverans och tillsyn av dricksvatten
- Leverans och tillsyn av el till stängsel
- Tillsyn av mineraler och salt

Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator.
Beställaren (UA kommun) bekostar följande:
- Underhåll av stängsel
- Daglig tillsyn på vardagar, inkl. fysiskt och psykiskt tillstånd av djuren (sköts av Jobbcenter)
- Borttagning av eventuellt skräp.


Utföraren (djurägaren) tillhandahåller:
- Lämpligt antal betesdjur enligt löpande överenskommelse
- Tillsyn på helger och helgdagar (lördagar och alla röda dagar)

Joel Sjölander
joel.sjolander@uppsala.se
072-5720342

Nötkreatur, Får, Getter

1–5 ha

https://goo.gl/maps/hE2Fu51ETYp1ksW67 Länk till annan webbplats.

Ute efter att hitta en långsiktig arrendator.

Inget stängsel uppsatt just nu. Stolpar och tråd finns. Arbete planerad för 2023. Även tillfälligt samarbete intressant.

Thies Eggers

thies.eggers@gmail.com

076-8363383

Får, Getter

< 1 ha

https://maps.app.goo.gl/uqwgN5WbxbnNZBc1A Länk till annan webbplats.

Endast betesmark. Hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.

Slyrik hektar att arrendera tills slyet är borta.

Stängsel och vindskydd finns ej i dagsläget men kan fixas genom överenskommelse

Gunilla Berglund

Enköping

gunilla.berglund1@hotmail.com

0703884971

Nötkreatur, Får, Getter

https://goo.gl/maps/b9JvhESaLqWsdZry7 Länk till annan webbplats.

Betesmark: > 20 ha

Gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd: > 20 ha

Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator

Marken är ej stängslad än.

Jakob von Engeström

jakob.engestrom@kiplingeberg.se

Hästar, Får, Getter

Järlåsa

Betesmark: 1–5 ha

Gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd:10–20 ha

Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.

Vatten, el och stängsel finns. Långsiktigt eller kortsiktigt öppen för förslag

Thomas Berggren
Järlåsa Laggarbo 10
tbe270@gmail.com
0703435008


Nötkreatur
Åkerby Bälinge
5–10 ha
Endast betesmark

Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.
Det finns el och marken är stängslad. Vi har 2 st. fjällkor och 2 st. islandshästare

Lars-Olof Hedenskog
Bälinge

lars-olof.hedenskog@kroksta.org

070-6273129


Får
Enköpings kommun, Torstuna/ Österunda i Skattmansöådalen
1–5 ha
Ingen, endast betesmark att beta.
Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator.
Det är stängslat med fårnät, möjlighet till hjälp med vatten och tillsyn. Åbrink.

Mia Penttinen
ekeby01@hotmail.com

Nötkreatur, Hästar, Får, Getter, Andra betesdjur

Siggesta, Fjärdhundra
1–5 ha
Om du har vall eller annan gräsmark aför skörd:1–5 ha
Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator.

El och vatten finns.
Delar av tidigare stängsel finns men måste bytas.

Håkan Johansson
E-post: bresse23@gmail.com
Telefon: 0705344373

Nötkreatur, Hästar, Får, Getter, Andra betesdjur
Halmbyboda Gård i Funbo, 8 km öster om Gränby Centrum, https://goo.gl/maps/PNt2YGsiw96wgwx88 Länk till annan webbplats.

1–5 ha mark att beta eller att skörda.
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.

Summa ca: 4 ha fördelat på tre ytor. En yta f.d. betesmark 2 ha, en yta f.d. betesmark 1 ha, båda dessa ytor saknar stängsel. Tredje ytan utgör vall och är ren åkermark.
Alla ytor kan antingen användas för slåtter eller för beten. Enklast är slåtter då stängsel saknas och el och vatten måste tillföras.

Johan Tolstoy

E-post:
johan.tolstoy@gmail.com

Telefon: 0707450801

Nötkreatur, Får, Andra betesdjur
1–5 ha, endast betesmark att beta
Jag är ute efter att hitta en långsiktig arrendator.

​Det är inte stängslat men kan ordnas.

Ted​ Rönnevall
Vänge
ted@ronnevall.se
0733740877

Nötkreatur, Hästar, Får, Getter, Andra betesdjur​

https://maps.app.goo.gl/ch2Bc9A4QTbEaDo69 Länk till annan webbplats.

5–10 ha för bete
vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd: 1–5 ha

Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.​
​Finns el och vatten.

Staket med elband som behöver underhåll, jag står för material betet gratis.

Ingen tillsyn kan erbjudas efter 15/8.

Annica Nevrell
Knivsta
annicas.stall@hotmail.com
0707381649

Nötkreatur, Får
Marken ligger 12 km norr om uppsala
1-5 ha stor betesmark.

Vi är ute efter att hitta en långsiktig arrendator. Vi kan tänka oss sköta vatten, el finns och marken är stängslad med fårstängsel. Vi söker främst sommardjur för skötsel av våran lilla gård.

Melissa Svesse
melissa.svesse@gmail.com
0737384795

Får
Se: Google maps Länk till annan webbplats.

Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?
< 1 ha
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.
I första hand för sommaren 2024, mitten av juni - mitten av augusti, men om det funkar bra gärna fortsättning. En stor hage + en liten med rätt mycket sly. Stängslat med fårnät. Vi tar hand om vattenförsörjning och även viss tillsyn enl ök. Det finns inte el.

Eva Nordlander Sigvardsson
070-3392560
eva.sigvardsson@gmail.com

Hästar, Får, Andra betesdjur

Uppsala
< 1 ha
endast betesmark att beta
Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.

Emelie Wärmlund
Uppsala-Näs Asplunda
emeliewarmlund@gmail.com
0705185038

Hästar
Enköping Norrby 1:5, ca en mil norr on Enköping
1–5 ha, endast betesmark att beta

Jag vill hitta ett tillfälligt samarbete eller upplåta mark för att avhjälpa tillfällig foderbrist.​
Det finns el, marken är stängslad. Kan hjälpa till med vatten och tillsyn. Kan eventuellt tänka mig långvarigt.

Isa Nyberg
Enköping Norrby 14
isalar@telia.com

Lista över djurägare som önskar betesmark

Önskar mark

Kontaktuppgifter till djurägare

Nötkreatur
> 20 ha
Enköping, Håbo, Uppsala
Enbart betesmark
Flerårigt arrende

Vi är flexibla i upplägg, men om betet ligger långt från gården (Örsundsbro) så behöver tillsynsfrågan och vattenfrågan lösas på ett praktiskt sätt.

Erik Jerpdal
Fittja Gård 60
749 62 ÖRSUNDSBRO erik.jerpdal@telia.com
070-5909621

Får
1–5 ha
Vänge, Järlåsa
Hjälp för att klara tillfällig foderbrist

Gärna med daglig tillsyn, stängslade hagar och vindskydd.

Sharon Emanuel
Ålands-Västerby 322
75577 Vänge
sharonelhanati@gmail.com
073-3289740

Nötkreatur
> 20 ha
Uppsala, Örsundsbro
Flerårigt arrende

Kristin Halvarsson
Ekbolanda gård 15
kristin_halvarsson@hotmail.com
070-3438268

Får
Enköping/Håbokommun helst i närheten av Bålsta.
1–5 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Victor Loreman
Hjälstaleden 1
victor.loreman@jvab.se
073-9444709

Nötkreatur
Enköping
> 20 ha
Även intresserad av vall
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Josef Eriksson
Härkeberga malma
jeerikssonlantbruk@hotmail.com
070-2649786

Får

Bålsta, Skokloster och i närheten.
1–5 ha.
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Annelie Bramstång
Bålsta
annelie.bramstang@gmail.com
073-5678635

Hästar
5–10 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende

Teresa Marklund
Almunge och Alunda
teresa.bo@hotmail.com

Önskar mark att stängsla för stor hundhage, helst både 1-2 ha ängsmark och 1-2 ha skog i anslutning till varandra.​

Storvreta

1–5 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende

Sofia Plogen Ström
sofiaplogen@icloud.com

Får
Uppsala eller Enköpings kommun mot Järlåsa/Örsundsbro/Fjärdhundra
10–20 ha. Farbar väg till marken för djurtransport mm
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Anna Alm​
74972 Fjärdhundra
karlberg_gard@telia.com
070-2072915

Får
Knivsta
Betesmark, 5–10 ha
Vall eller annan gräsmark att skörda, 5–10 ha
Jag är ute efter ett flerårigt arrende.

Paulina​ Widahl
paulinawidahl@gmail.com

Getter
​Marken ska ligga i Uppsala, 1-5 ha betesmark/vall.

Jag är ute efter ett flerårigt arrende.​
Har inga getter än men vill skaffa så fort vi hittar nått som passar oss. Skulle det finnas boende till är detta ännu mer intressant.

 

Diana Moringlane
​Museivägen, Tärnsjö
dianamoringlane@hotmail.com

070-6571778

 

Nötkreatur​
Örsundsbro

1–5 ha areal betesmark

1–5 ha areal vall eller annan gräsmark att skörda

Jag är ute efter ett flerårigt arrende.​

Om Lada finns för att ha djur i vore ett stort plus.

Markus Esberg
Fröslunda härvesta gård 5
polarsten@outlook.com
0702749061


Angående matchningen

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

Underlätta matchning

Tänk på att om du ställer många specifika krav kan det vara svårt att hitta någon som lever upp till alla kraven och att du får fler möjliga träffar om du håller dina svar allmänna. Var därför bara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig.

Ansvar

Att vi förmedlar kontakt betyder inte att vi tar ansvar för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Ni behöver själva komma överens om villkor och skriva avtal.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal.

Avtalet kan innehålla

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas
  • hur länge avtalet gäller, hur lång uppsägningstiden är
  • vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning.
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren. Skriv om det ingår tillgång till stall eller inte, samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss