Nationella minoriteter – publikationer

Här är en sammanställning av publikationer om eller för nationella minoriteter.

5 nationella minoriteter i Sverige

5 kansalista minuriteettiä ruottissa (meänkieli)

5 nacionálne minoritétora ándo svédo (romani kelderash)

5 nacionalnikane minoritetia ki svedia (romani arli)

5 nasjovnelle unnebelåhkoeh sveerjesne (sydsamiska)

5 nasuvnnalas unnitlogu ruotas (nordsamiska)

5 national minorities in Sweden (english)

5 rijkalasj unneplago svierigin (lulesamiska)

5 ruotsin kansalliset vähemmistöt (finska)

Fem familjer - nationella minoriteter, språk och identitet

Förskoleverksamhet – nationella minoriteter – språk och kultur

Inspirationsskrift – delaktighet och inflytande för nationella minoriteter

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i ett behändigt fickformat (svenska) samt författningskommentarer

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistät

Laki (2009:724) kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä

Kanuni (2009:724) bašo nacionalikane minoritetia thaj minoritetikani čhib

Zakono (2009: 724) pa le nationalni minoritetora haj le minoritetonge/cine shiba

Láhka (2009:724) rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra

Láhka (2009:724) našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra

Kanuni (2009:724) pa nationalne minoriteturi ta minoriteturitšib

Laake (2009:724) nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre

Nationella minoriteter förvaltningsområden 2018 – affisch

Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling 2015

Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling 2016

Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling 2017

Nationella minoriteter – tidningsbilaga 2016

Nationella minoriteters rättigheter – handbok för kommuner, landsting och regioner

Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur

Kontakt