Nationella minoriteter – publikationer

Här är en sammanställning av publikationer om eller för nationella minoriteter.

På minoritet.se kan du beställa tryckt informationsmaterial kostnadsfrittlänk till annan webbplats

Antiziganismen i Sverigelänk till annan webbplats

Antiziganismen i Sverige - en lärarhandledninglänk till annan webbplats

Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitetPDF 

Förskoleverksamhet – nationella minoriteter – språk och kulturPDF

Inspirationsskrift – delaktighet och inflytande för nationella minoriteterPDF – broschyren
är framtagen år 2013 och är inte reviderad utifrån de lagändringar som träder i
kraft den 1 januari 2019.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (svenska)PDF

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (finska)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (meänkieli)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (romani kelderash)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (romani arli)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (sydsamiska)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (nordsamiska)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fickformat (lulesamiska)PDF – revideras så snart regeringskansliet översatt lagen.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med författningskommentarerPDF 

Nationella minoriteter förvaltningsområden 2018 – affischPDF

Nationella minoriteter: Kultur, identitet, språk bevara – utvecklaPDF

Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling 2015PDF

Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling 2016PDF

Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling 2017PDF

Nationella minoriteter – tidningsbilaga 2016PDF

Nationella minoriteters rättigheter – handbok för kommuner, landsting och regionerPDF – handboken kommer att revideras våren 2019.

Romsk inkludering. Fem pilotkommuner - goda exempelPDF

Romsk kraft - En inspirationsbok om vägar till utbildning och arbetePDF

Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kulturPDF

Kontakt