Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Ändamålet med bidraget är att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Länsstyrelsen kan ge statsbidrag till kommuner för insatser som bidrar till att främja romsk inkludering. Detta innebär att till exempel föreningar, regionorganisationer och kommunalförbund inte kan ansöka om bidraget. En ansökan får gärna involvera flera aktörer, så länge kommunen utgör den sökande parten och är huvudansvarig. Kommunen är också redovisningsansvarig.

Vilka insatser kan få bidrag?

Länsstyrelsen kan ge bidrag till kommuner för insatser som bidrar till att främja romsk inkludering i samhället inom områdena

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa
  • social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering.

Vi får inte ge bidrag för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Vid fördelningen av bidrag ska vi ta hänsyn till vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets ändamål. Länsstyrelsen ska också ta hänsyn till

1. insatsens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter
2. att bidraget tilldelas kommuner i olika delar av landet samt kommuner av olika storlek
3. insatsens förankring bland romer
4. insatser som involverar romska kvinnor och barn.

Utlysning hösten 2022

En utlysning kommer att ske under hösten 2022. Mer information kommer inom kort.

Hur ska kommunerna redovisa bidraget?

En kommun som har tagit emot bidrag ska lämna in en redovisning till oss av hur de använt pengarna. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som de har uppnått i förhållande till det ändamål som vi har beviljat bidraget för. Tidpunkt för redovisningen står i beslutet.

Kontakt

Enheten för nationella minoriteter