Romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering i hela landet. Vi ger även stöd till kommuner att utveckla arbetssätt för romsk inkludering.

För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder för romsk inkludering har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram filmreportage och poddavsnitt. Materialet riktar sig främst till anställda inom offentlig sektor, men även till andra intresserade.

Filmerna och poddavsnitten är en förlängning och fördjupning av två skrifter som myndigheten tagit fram.

Arbetar din kommun rättighetsbaserat? Kort om rättighetsbaserat arbete för att främja nationella minoriteters rättigheter i en kommun Länk till annan webbplats.

Romsk inkludering i praktiken. Erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för romsk inkludering Länk till annan webbplats.

Filmer om romsk inkludering

Filmreportagen är cirka 5 minuter långa och lyfter konkreta exempel av arbete för romsk inkludering runtom i landet.

Gipsy Queens

"Sagorna och släktträden var drivkraften vid uppstarten."

Jeanette Olsson, initiativtagare till Föreningen Gipsy Queens, berättar om föreningens verksamhet i Örebro län samt om två projekt (ett sagoprojekt och ett hälsoprojekt). Medverkar gör även föreningens ordförande Sandra Kwiek samt barnen Belle och Benji som deltar i föreningens Sago- respektive hälsoprojekt.

Romsk inkludering

"Varje ung rom som föds 2012 ska ha samma eller likvärdiga rättigheter som en icke-rom som fyller 20 år 2032."

Eva Balok, samhällsvägledare/brobyggare vid Socialförvaltningen vid Farsta stadsdelsförvaltning berättar om arbetet med romsk inkludering i förvaltningen.

Study group och romsk läsambassad

"Att få vara öppen med sin identitet som rom, läsa romska böcker och kanske väcka en dröm om att själv bli författare."

Abedin Denaj från Gävles romska förening berättar om sitt arbete med Study group. Medverkar gör också Toni och Anabella, deltagare i Study groupen. Gävle stadsbiblioteks chef Erica Embretsen berättar även om bibliotekets arbete som romsk läsambassad.

Tjejgruppen

"... hitta den inre drivkraften, ta för dig, kämpa"

Viveca Sajin, brobyggare och initiativtagare till Tjejgruppen vid Helsingborgs stad berättar om föreningens verksamhet samt om vad som krävs av en brobyggare. I filmen läses även ett brev från en av tonårstjejerna som deltagit i Tjejgruppens verksamhet upp. Eva Svensson, lärare och pedagogisk utvecklare, medverkar också och pratar om att arbetet har stöd i läroplanen.

Poddavsnitt om romsk inkludering

Poddavsnitten är cirka 45 minuter långa och behandlar teman kopplade till romsk inkludering.

Samtalsledare för poddavsnitten är Mirelle Gyllenbäck och Abedin Denaj. De har båda flera års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör romsk inkludering, både på lokal och nationell nivå.

Poddavsnitt 1: Rättighetsbaserat arbete inom romsk inkludering

Medverkande:
Vladimir Guala, utvecklingsledare med fokus på mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholm.
Maria Bogeblad, utvecklingsledare på Romano Center i Väst.

Poddavsnitt 2: Antiziganism – vad är det och hur påverkar det romers livsvillkor idag?

Medverkande:
Valeria Redjepagic, statsvetare och aktivist.
Pernilla Ek, enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholm.
Jan Selling, docent i historia och lektor i romska studier samt ämnessamordnare för romska studier på Södertörns högskola.

Poddavsnitt 3: Strategin för romsk inkludering – vad har hänt sedan den initierades utifrån ett ungdomsperspektiv?

Medverkande:
Lisa Svensson, strateg på Stadsledningskontoret i Stockholm stad.
Jennie Oukbir, samordnare på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad.
Pirjo Linna, samordnare för nationella minoriteter i Sundsvall.
Samanta Selimovic, Sundsvalls museum.

Länk till avsnitt 3, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 3 Pdf, 196.6 kB.

Poddavsnitten går även att lyssna på andra ställen där poddar finns.

Kontakt

Enheten för nationella minoriteter

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss