Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Organisationsbidrag nationella minoriteter

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.

Organisationsbidrag för verksamhetsåret 2024

Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett. Skicka ansökan med tillhörande blanketter och bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ansökningsblankett Pdf, 710.1 kB.

Vägledning med information om ansökan Pdf, 244 kB.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast den 1 oktober 2023.

Stadsbidraget betalas ut senast den 31 mars 2024.

Statsbidrag för 2023

Följande organisationer är beviljade statsbidrag för verksamhetsåret 2023.

Organisationer som företräder tornedalingar

 • Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T)
 • Meänmaa

Organisationer som företräder judar

 • Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd

Organisationer som företräder sverigefinnar

 • Sverigefinländarnas Delegation
 • Sverigefinska Riksförbundet
 • Sverigefinländarnas Arkiv
 • Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige

Organisationer som företräder romer

 • Romano Pasos Research Centre
 • Riksförbundet Roma Institutet
 • Sverige Romers Riksförbund Roma International
 • Riksorganisationen Romer i Sverige
 • Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa
 • Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM)
 • International Romani Union i Norden
 • Sveriges Romerförbund
 • Trajosko Drom
 • Gävleborgs Romska Internationella Förening
 • Romska Kulturcentret i Malmö

Kontakt

Enheten för förvaltning

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss