Organisationsbidrag nationella minoriteter

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.

Organisationsbidrag för verksamhetsåret 2023

Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett. Skicka ansökan med tillhörande blanketter och bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ansökningsblankett Pdf, 640.4 kB.

Vägledning med information om ansökan Pdf, 585.7 kB.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast den 1 oktober 2022.

Stadsbidraget betalas ut senast den 31 mars 2023.

Statsbidrag för 2022

Följande organisationer uppbär statsbidrag för verksamhetsåret 2022.

Organisationer som företräder judar

 • Ideella föreningen Chabad Lubavitch
 • Sveriges Jiddishförbund
 • Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd

Organisationer som företräder tornedalingar

 • Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T) 

Organisationer som företräder sverigefinnar

 • Sverigefinländarnas Delegation
 • Sverigefinska Riksförbundet
 • Sverigefinländarnas Arkiv

Organisationer som företräder romer

 • Romano Pasos Research Centre
 • Roma Institutet
 • Fusion
 • Centrala Riksförbundet Roma International
 • Riksförbundet Romer i Europa
 • Frantzwagner Sällskapet
 • Internationella Romska Evangeliska Missionen
 • International Romani Union i Norden
 • Sveriges Romerförbund
 • Trajosko Drom
 • Gävles romska förening

Kontakt

Enheten för förvaltning