Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Barnets rättigheter och barnkonventionen

Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Vad är Länsstyrelsens uppdrag inom barnets rättigheter?

Länsstyrelsen ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Det handlar bland annat om att:

  • ge möjlighet till samordning och erfarenhetsutbyte om hur tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i praktiken.
  • bidra till ett riktat stöd till kommuner och regioner utifrån vår regionala kännedom och de behov och förutsättningar som finns i länet.

Länsstyrelsen ska även arbeta med att samordna och utveckla hur vi tillämpar barnets rättigheter i vår egen verksamhet. Detta gör vi i samråd med Barnombudsmannen och i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Podd – Snacka om barnrätt

I podcasten Snacka om barnrätt från Länsstyrelsen i Stockholm samtalar barnrättsjuristen Dona Hariri med spännande personer som arbetar med barns rättigheter på olika sätt. Du hittar den där poddar publiceras.

Snacka om barnrätt, Libsyn Länk till annan webbplats.

I första avsnittet av Snacka om barnrätt ska vi prata om barn som utnyttjas för kriminella syften – vi ska prata om barnkurirer. Dona Hariri som är barnrättsjurist pratar med polisen Martin Lazar och åklagaren Thomas Ahlstrand.

Lyssna på avsnitt 1, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 1 Pdf, 102 kB.

Snacka om barnrätts andra avsnitt handlar om barn, idrott och jämställdhet, vi snackar om idrott för alla.

Gäster hos Dona Hariri i studion är Sofia B. Karlsson, Riksidrottsförbundet och Charlotte Ovefelt, Brommapojkarna.

Lyssna på avsnitt 2, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 2 Pdf, 127.6 kB.

Många barnfamiljer som blir vräkta syns inte i statistiken – men de finns. Vad betyder det för ett barn att inte ha en trygg bostad? Det är saker Dona Hariri tar upp i tredje avsnittet av Snacka om barnrätt.

Dona samtalar med Tove Samzelius, Rädda Barnen och forskare vid Malmö Universitet och Lotta Rapacioli, jurist på Sociala missionen.

Lyssna på avsnitt 3, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 3 Pdf, 169.6 kB.

Inom Barnahus samverkar flera myndigheter för barn som utsatts för brott. Dona Hariri pratar med polisens förundersökningsledare Maria Pettersson och barnläkaren Lina Ljungholm om hur man samarbetar för att barnen ska kunna känna sig så trygga som möjligt i en i övrigt väldigt utsatt situation. Barnets bästa, jämställdhet och funktionshinder är viktiga aspekter som berörs i samtalet.

Lyssna på avsnitt 4, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 4 Pdf, 78.4 kB.

Alla har rätt till utbildning – på lika villkor. Men går det att säkra att alla med funktionsnedsättning får det? I femte avsnittet samtalar Dona Hariri med Elinor Kennerö Tonner som är rektor på NPF-säkrade Källbrinksskolan och människorättsjuristen Hanna Gerdes.

Lyssna på avsnitt 5, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 5 Pdf, 113.5 kB.

Barn har rätt till en framtid med friska ekosystem och en hälsosam miljö. I Snacka om barnrätts sjätte avsnitt pratar Dona Hariri med Anne Lagerquist från Stockholms stads Kemikaliecentrum och Frida Berry Eklund från ideella organisationen Våra barns klimat.

Lyssna på avsnitt 6, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 6 Pdf, 114.5 kB.

I grundskolan är kränkningar med koppling till etnicitet den vanligaste formen av trakasserier. I snacka om barnrätts sjunde avsnitt tar vi upp rasistisk mobbing. Dona Hariri gästas i studion av Helya Riazat som är rektor på Järvaskolan och Patrick Konde från Friends.

Lyssna på avsnitt 7, Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 7 Pdf, 111.4 kB.

Vad är egentligen barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen definierar en internationell minimistandard gällande barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Film om barnkonventionen – utmaningarna
i Stockholms län

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard, privatliv och utveckling. Men barn i Stockholm har väldigt olika förutsättningar för ett bra liv. Vi måste ta fasta på och arbeta hårt med utmaningarna som Barnkonventionen pekar ut; barn som bor trångt och i familjer med dålig ekonomi. Se mer i filmen nedan.

Film: Barnkonventionen som verktyg i arbetet för att stärka barns rättigheter i Stockholms län, Youtube Länk till annan webbplats.

Vem måste följa barnkonventionen?

I första hand är det staten som ska säkerställa rättigheterna barnet har enligt konventionen. Men även aktörer som staten har delegerat makt och ansvar till är skyldiga att följa konventionen. Det gäller till exempel olika statliga myndigheter, kommuner och regioner men också privata aktörer i offentlig sektor, till exempel fristående skolor och sjukvårdsinrättningar.

Vad säger barnkonventionen om barnets rättigheter?

Alla personer under 18 år räknas som barn. Barnet har en omfattande rätt att skyddas mot all typ av diskriminering. Till exempel på grund av kön, utseende, nationell bakgrund eller inkomstnivå i hushållet.

Barnet har också rätt att uttrycka sina synpunkter inför att myndigheter fattar beslut, avkunnar en dom, utformar en policy eller vidtar andra åtgärder som barnet berörs av. Synpunkterna ska tolkas i ljuset av de rättigheter som är relevanta i ärendet och sedan ligga till grund för en fristående bedömning av vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. När ett beslut eller annat slutligt avgörande ska tas i ärendet så är det i första hand bedömningen utifrån barnets bästa som beslutsfattaren ska ta hänsyn till.

Andra viktiga bestämmelser i barnkonventionen handlar om barnets rätt till utveckling och trygghet, till exempel genom rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet.

Handbok om barns rättigheter och föräldraskap

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap har tagits fram för att fungera som ett stöd i utvecklingen av föräldraskapsstöd och den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i kommuner och regioner. Handboken riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Den berättar om barnkonventionens syn på relationer mellan vuxna och barn. Handboken beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga runt barn har rätt att få.

Barns rättigheter och föräldraskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss