Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flygtrafik

Ängelholms flygplats

I Skåne finns tre flygplatser för linjetrafik, de statligt ägda i Sturup och Ängelholm samt den kommunalt ägda i Everöd utanför Kristianstad. Samtliga tre är av riksintresse för flygtrafiken. Närheten till Kastrups flygplats i Köpenhamn påverkar starkt flygtrafiken i Skåne.

Kastrup fungerar som en av Sveriges största inrikesflygplatser. Både linjetrafik och charter i Skåne har en stark koncentration till Sturup med cirka 1.9 miljoner passagerare år 2002. Här genomförs varje år cirka tio gånger fler landningar jämfört med i Ängelholm. Siffrorna kommer troligen på sikt att ändras eftersom Ängelholm från 2003 får status som gränskontrollort, vilket möjliggör reguljär flygtrafik till destinationer utanför Schengenavtalet.

Flygplatsen Sturup invigdes år 1972 och ersatte Bulltofta, som var Sveriges första flygplats för reguljär trafik. Terminalen byggdes om år 1985. Ängelholm var tidigare militär flygplats men öppnades för civil trafik år 1960 och har rustats upp i omgångar. År 2002 flög drygt 235 000 passagerare via Kristianstad till både inrikes och utrikes destinationer. I mitten av 1990-talet gjordes stora investeringar på flygplatsen. Terminalen byggdes till och moderniserades medan landningsbanan kunde ta emot större plan samt erbjuda exempelvis chartertrafik. Flygplatsens terminal anpassades så att pass- och tullkontrollen svarar upp till Schengenavtalet.

Det civila trafikflygets historia går tillbaka till 1910-talets senare del då några av de internationella flygbolagen grundades, bland annat KLM och Finnair. Åren 1925-35 sattes tyska flygdelar från Dessau samman i AB Flygindustris fabrikslokaler på Limhamn utanför Malmö. Dessförinnan hade Enoch Thulin byggt upp en flygplansindustri i Landskrona, verksam fram till första världskrigets slut 1918. Exercisfältet fungerade som landningsbana och vid fabriken i hamnen fanns även en provflygbana. År 1980 anlades en gräsbana i Viarp, som 1994 uppkallades efter Enoch Thulin. Under 1950-talet var den svenska flygtrafiken fortfarande begränsad till ett fåtal linjer med Bromma som nav i nätverket. För Skånes del fungerade Bulltofta som civil flygplats. Även under 1960-talet gick utvecklingen långsamt, men i Skåne hade flygplatser i Ängelholm och Kristianstad etablerats vid denna tid.

Flygtrafikens kraftiga expansion skedde främst på 1980-talet, både gällande inrikes- och utrikesflyg. Expansionen har lett till kapacitetsproblem för de olika flygplatserna, men även till att miljöaspekter uppmärksammats alltmer. År 1947 flög cirka 200 000 resenärer, år 1972 över fem miljoner och 1997 uppgick passagerarantalet till 19.2 miljoner. De senare årens utveckling har lett till att antalet mindre orter med reguljär trafik ökat markant. Till skillnad mot väg- och järnvägstrafik måste trafikflyget själv finansiera sin infrastruktur. Två tredjedelar av Luftfartsverkets intäkter kommer från trafikavgifter, resten från kommersiella verksamheter. Idag driver Luftfartsverket 19 flygplatser, till exempel Sturup och Ängelholm. I Sverige finns dessutom ytterligare cirka 25 flygplatser för reguljär trafik, till exempel Kristianstad.

Flygplatser i Skåne

Kristianstad Tomelilla Hässleholm Ängelholm Hässleholm/Hörlinge Eslöv Höganäs Landskrona (två stycken) Helsingborg hamn Kågeröd Lund Sturup Malmö hamn Ljungbyhed Sövdesborg Maglarp Staffanstorp

Lästips:

Andersson, Lennart: AB Flygindistri i Limhamn 1925-1935 (1998). Ett flyg för alla - en presentation av Luftfartsverket (1998). Wahlström, Sten (red.): Flyget i Sverige under 1900-talet (2000). www.lfv.se Länk till annan webbplats.

Lunds flygplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss