Administrativa landskap                     

Rådhuset i Malmö

Administration och service

För ett fungerande samhälle krävs en administration och service. I Sverige tas det ofta för givet att samhällsservicen fungerar och att det finns folk som ser till våra behov. Det känns många gånger som en dold organisation. Den allt större verksamheten inom den offentliga sektorn, som vuxit fram under 1900-talet, har efterlämnat ett stort byggnadsbestånd. Till den moderna epokens kulturarv hör byggnader för olika offentliga verksamheter som inrymmer administration, tekniska verksamheter, undervisning, sjukvård, med mera. Kommunal- och stadshus, brandstationer, elverk och transformatorstationer, gasverk, vattenverk och vattentorn, sjukhus, ålderdomshem, vårdhem, fängelser, barnhem och skolor är bara några exempel på den mängd byggnader som ingår i denna kategori.

Landskapets gränser

Landskapet är en mosaik av gränser: ägogränser, sockengränser, häradsgränser och bygränser som har en lång historia. Idag är det främst kommun- och länsindelningen som används medan gränser mellan socken, härad och landskap har fått en minskad betydelse. Skåne län är ett av landets 21 län och omfattar 33 av landets 290 kommuner.

Administrativ struktur

I och med industrialiseringen och det urbana samhälle som blev följden uppstod behov av en fungerande administrativ struktur. Till exempel behövdes ett fungerande bankväsende. Många av de äldsta kommunaltekniska inrättningarna, som gas- och elverk, gavs en påkostad och representativ utformning för att markera digniteten och värdigheten hos dessa nya samhälleliga institutioner. I nutid har tekniska anläggningar som regel en ganska anonym och "teknisk" karaktär. En liknande utveckling har stadshusen och rådhusen genomgått. Under 1800-talets andra hälft uppfördes monumentala hus som skulle inrymma den kommunala förvaltningen. Under 1900-talets senare del har de anpassats efter samhällets demokratisering och fått en mer anspråkslös och anonym utformning.

Stora organisatoriska förändringar skedde under 1900-talet, med sammanslagningar av bland annat kommuner och polismyndigheter, och fortfarande sker omstruktureringar och ansvarsområden omfördelas mellan olika myndigheter. En följd är att många byggnaders ursprungliga verksamhet försvinner.

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. Texterna upprättades kring 2003 så detaljfel kan numera förekomma, kontakta oss gärna i så fall.

Om kulturmiljöprogrammet

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss