Fritidens landskap

Åhus Täppet

Fritid, idrott och friluftsliv. Att tala om fritid före 1800-talet vore en anakronism. Ord som semester och fritid är relativt sentida begrepp.

Arbetstid och fritid

Det var först under 1800-talet som människor i de borgerliga kretsarna utvecklade ett fritidsliv. För arbetarklassen var gränsen mellan arbete och fritid mer flytande, och överlag hade de sparsamt med fri tid. Under senare delen av industrialismen skedde en uppdelningen mellan arbetstid och fritid, som bland annat innebar att arbetaren kunde vila upp sig under den lediga tiden för att sedan arbeta effektivare. Människors hälsa blev en central fråga. Under 1900-talet har fritid och semester blivit en rättighet för alla.

Semester

Semester som betald ledighet har en relativt kort historia. Det var en politisk sakfråga som resulterade i att man vid 1930-talets början, enligt arbetarskyddslagen, fick rätt till ledighet i minst fyra söckendagar, det vill säga dag som inte är söndag. År 1938 kom den första semesterlagen som gav anställda rätt till två veckors semester per år. Drygt tio år senare, 1951, tog riksdagen beslut om tre veckors semester och 1963 utökades det till fyra veckor. Sedan 1979 har vi fem veckors lagstadgad semester. Friluftsliv I slutet av 1800-talet bildades både Svenska turistföreningen och Skid- och friluftsfrämjandet och genom dessa började fritiden struktureras. Under 1800-talet började man vistas i naturen på ett mer aktivt sätt. Den svenska allemansrätten gav människor möjlighet att vistas fritt i naturen. Allemansrätten är gammal, men begreppet började användas på 1940-talet i samband med en statlig fritidsutredning. Vid sidan om de naturinriktade föreningarna försökte andra organisationer aktivera de lediga människorna, till exempel fackförbund och religiösa samfund (se vidare under Folkrörelsens landskap).

Fritiden som idé

På 1930-talet, då semester var en nyhet för många, ansågs det viktigt från statligt håll att fritiden organiserades. Detta för att alla skulle fylla sin lediga tid med något meningsfullt istället för med aktiviteter vilka betraktades som skadliga. I Ystad hölls det en nationell utställning sommaren 1936 vid namn "Fritiden". Utställningen skulle stödja människor i deras sökande efter en passande fritidsverksamhet. Den hölls sex år efter Stockholmsutställningen och kan ses som en uppföljning av denna. Enligt utställningskatalogen var syftet med utställningen att "åskådliggöra själva fritidens idé" och mottot var att "fritiden skall skapa lyckliga, harmoniska människor". Fritiden ansågs vara något var och en skulle utnyttja till positiv aktivitet. Året efter utställningen i Ystad, 1937, kom den statliga fritidsutredningen, där människors möjligheter till vistelse i naturen utreddes.

Hälsa

Fritiden skulle var och en utnyttja till att bli en frisk och hälsosam människa som i sin tur gjorde bättre ifrån sig på arbetet. Fritiden har varit ojämnt fördelad mellan kön och ålder. Den var till en början förbehållen männen, eftersom de i högre grad hade ett förvärvsarbete. De kvinnor som hade ett betalt arbete var ofta fullt sysselsatta av hushållsarbete i hemmet under den lediga tiden. Under fritidsutställningen i Ystad uppmärksammades kvinnornas situation, och en försöksverksamhet med husmoderssemester startade. Fritiden nuförtiden Under rubriken Fritidens landskap behandlas de miljöer människor väljer att vistas i under lediga stunder, allt efter intresse och möjlighet. I städerna är utbudet av fritidsaktiviteter stort, här kan man till exempel hitta teatrar, biografer och stora sportanläggningar. Utanför städerna är det skånska fritidslandskapet mest aktivt på sommaren. Skånes kust blommar upp under några intensiva semestermånader, då människor bosätter sig i fritidshusområden, på vandrarhem, hotell eller campingplatser. Det stora antalet golfbanor har också kommit att prägla det skånska landskapet. Typiskt för de flesta småorter är de lokala idrottsplatserna. Oavsett vilken fritidsmiljö det rör sig om så har de ofta en positiv laddning.

Se digital karta eller rapport?

Ta hjälp av kartverktyget till höger på sida och klicka på triangeln framför "Kulturmiljö", klicka i "Fördjupningar " och "Fritidens landskap vid kusten" så kan man ta del av kartskiktet digitalt.

Rapport:  Fritidens landskap vid kusten Pdf, 32.4 MB.           

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. Texterna upprättades kring 2003 så detaljfel kan numera förekomma, kontakta oss gärna i så fall.

Om kulturmiljöprogrammet

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss