Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kustens landskap

Torekov

Skåne är det enda landskapet med tre kuster. Tillsammans utgör kuststräckan runt Skåne cirka 50 mil. Den östra och södra samt delar av västkusten utgörs av sandstränder, medan den nordvästra kustremsan består av klippkust och moränstrand.

Sillfisket

Skånes kuster har ingen skärgård, till de större öarna hör Hallands Väderö, Ven och Måkläppen. Kusterna togs tidigt i anspråk och har sedan dess utnyttjats både som tillfälliga och permanenta boplatser. Under 1000-talet och 1100-talet växte det fram säsongsbetonade fiskeläger i samband med sillperioderna. Sillfisket har haft stor betydelse för det medeltida Skåne och sillmarknaderna i Skanör och Falsterbo var de största i Skåne.

Hansan dominerade handeln under medeltiden och städer som Trelleborg, Ystad, Simrishamn, Åhus, Helsingborg och Malmö tog intryck av de hanseatiska arkitekturidealen. Fiskelägen och skepparsamhällen finns längs hela kuststräckan och idag lever dessa samhällen framför allt upp på sommarhalvåret då många av husen fungerar som sommarbostäder.

Kusten mellan Åhus och Kivik kallas ålakusten, då ålen här var en viktig inkomstkälla. Längs med denna kuststräcka präglades miljön av ålabodar, kåsar nätupphängningsplatser m.m.

Kommunikation

Kusten har varit och är än idag en viktig kommunikationsled, både längs kusten och över haven. Färjetrafiken för passagerare och/eller bilar samt gods har för Skånes del varit livlig och färjeterminalerna är vanliga inslag i de största hamnarna. Tre av Sveriges största industrihamnar finns i Skåne: Helsingborg, Malmö och Trelleborg.
De större städernas gamla varvs- och hamnområden är idag attraktiva kustnära områden som omdanas till platser för bostäder, utbildning, forskning och rekreation. Delar av de tidigare hamnområdena i bland annat Helsingborg, Lomma, Malmö och Limhamn har under senare år omvandlats till exklusiva bostadsområden. 

Friluftsliv längs kusten

Kusten är viktig för rekreation och friluftsliv och sedan 1800-talet har badortsliv med sommarvillor och sommarkolonier vuxit fram. 2000-talets kustboende karaktäriseras av städer med medeltida ursprung och någon enstaka senare stadsbildning, fiskelägen, enstaka kustnära gods och herrgårdar, utskiftade ensamgårdar, bad- och rekreationsorter, fritidshusbebyggelse, samt permanentbebyggelse för mestadels bilburna pendlare med yrkesverksamhet utanför bostadsorten.                

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. Texterna upprättades kring 2003 så detaljfel kan numera förekomma, kontakta oss gärna i så fall.

Om kulturmiljöprogrammet

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss