Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för rovdjursavvisande stängsel

Du kan ansöka om bidrag för att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel för att skydda dina tamdjur.

Om rovdjursavvisande stängsel

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter ger. Rovdjursavvisande stängsel består av ett 5-trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med 1-2 eltrådar.

Om bidraget

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få stängselbidrag

  • om du bedriver näringsverksamhet med får
  • om du bedriver näringsverksamhet med get
  • om du har utrotningshotade lantraser
  • om du har biodling.

I vissa fall kan du även få bidrag för mindre besättningar, eller om du har häst eller nötboskap. Du kan i vissa fall också få bidrag för att renovera tidigare uppförda rovdjursavvisande stängsel. Då skador på nöt är sällsynt och skador på häst extremt sällsynt ges stängselbidrag bara i särskilda fall. Bidrag kan till exempel lämnas för mindre föl- och kalvfållor av en storlek på 1-2 hektar. För mer information kontakta länsstyrelsen.

Hur mycket kan du få i bidrag?

Du kan få maximalt 50 kronor per stängselmeter i bidrag.

Villkor

  • Du måste underhålla stängslet i minst 5 år.
  • Ditt företag får inte ha ekonomiska svårigheter eller betalningskrav. Därför kan vi komma att ta en kreditupplysning när du söker bidrag.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss