Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

I Örebro län kan bidrag lämnas med 5 kronor per löpmeter stängsel som du röjt under. Bidrag betalas ut i mån av medel. Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att bidrag kan lämnas enligt rekommendationer från Viltskadecenter.

Länsstyrelsen kan göra stickprovskontroller av stängsel för att följa upp stängslens funktion och kontrollera att villkoren uppfylls.

Villkor för bidraget

  • Stängslet ska vara godkänt som rovdjursavvisande och i fullgott skick.
  • Röjning under stängslet måste ha utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.
  • Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år).
  • Bidrag kan lämnas för röjning maximalt en gång per år och stängsel.

Ansökningsperioden för 2023

Länsstyrelsen har fått bidragsmedel att fördela för 2023. Du kan ansöka mellan den 15 juni och 31 oktober.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel. Du kan använda formuläret om stängslet är inom Örebro län.

Uppgifter om dig som söker


Innehar F-skatt * (obligatorisk)
Innehar F-skatt

Ange diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Djur som betar innanför stängslet/stängslen: * (obligatorisk)
Djur som betar innanför stängslet/stängslen:

Har du tidigare fått bidrag i form av "Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av "Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, så som inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.
Om du har fått andra bidrag än röjningsbidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.

(kronor)

(kronor)

(kronor)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa per år

(kronor)

(kronor)
Jag intygar att  * (obligatorisk)
Jag intygar att
För att skicka in formuläret klickar du på Skicka. Du får en automatisk bekräftelse via e-post på att formuläret skickats in.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss